Jag är en vagant,

En stjärna på himlavalet, en hemlös utan käraste,

Jag har inte för avsikt att älska någon heller.

Det jag älskar är en dröm, ett okänt mål, det som inte finns.

Jag lyckades aldrig med bedriften men det är jag som sjunger alltjämt glädjens sång.

Mitt hjärta är fullt av sorg men i mitt ansikte syns bara leenden.

Världen, skjut mig antingen med dina sorgpilar eller med mitt öde.

Jag är en vagabond, en lösdrivare utan mål.

av Aryan Semsuri