AKP Turkiets brutala och lömska politik gentemot kurder fortgår. Speciella styrkor och militär belägrar städer och tvingar folket till svält.

Medborgarna är också utan rent dricksvatten, el, internet och nödvändiga mediciner. Belägringarna tvingar folket till frihetsberövanden i sina egna hem. Barn, gravida kvinnor som äldre som tar steget ut blir hänsynslöst skjutna till döds av krypskyttar. TC-terrorstatens kollektiva bestraffning i Cizire och Farqin tidigare tillämpas nu i Nisêbîn men folket står för ett lika heroiskt motstånd. Folkets krav på att leva i fred, i frihet och i demokrati med alla andra folkslag i samma land är något TC-terrorstatens huvudsakliga mål till för att bryta och motverka.

Kurdiska folkets överhängande krav till omvärlden är därför som följande:

-Att belägringarna och förbuden som syftar till att bryta ner det kurdiska folket måste upphöra.

-Att speciella styrkor som verkar och som kallar sig för ”Esadullah” och agerar som DAESH terrorister liksom militären ska dra sig tillbaka.

-Att kurders rätt till självbestämmande måste tillgodoses.

-Att Turkiets brott mot folkrätten prövas i en internationell domstol. -Att det tas kontakt med legitima kurdiska representanter för att skapa en plattform för fortsatta fredsförhandlingar.