Berlin: En av Europas främsta experter inom Mellanöstern, Prof. Dr. Udo Steinbach, menar att om Kofi Annans plan misslyckas kommer Turkiet att upprätta en buffertzon mellan sin och Syriens gräns. Prof. Steinbach, ” Det nalkas för en både gott och en mycket farligt situation för syriska kurder på samma gång.”

Prof. Dr. Udo Steinbach menar att Annans eldupphörplan är verkningslös. Oppositionen går inte med på förhandla med Assad regimen och p. g. a. det, kommer oroligheterna att trappas upp.

Prof. Steinbach som bedömde utvecklingen i regionen tillade följande: ” En militär intervention som i Irak och i Libyen är inte aktuellt för Syriens vidkommande. Men om Annans plan misslyckas förstärker det Turkiet motiv till handling.”

Om Annan misslyckas ökar det västs stöd till Turkiet

”I och med brytningen av eldupphöret blir upproret mot Assad regimen ännu mer våldsamt. Men jag tror inte att, som i Libyens fall, kommer inte FN att anta resolutioner. Utan Turkiet kommer att vilja ta initiativet till att upprätta en säkerhetszon. Så frågan här är; kommer Väst att stödja denna buffertzon?”

Enligt mig, om Annans plan går i stöpet, istället för en internationell styrka blir man tvungen att stödja det turkiska initiativet. Signalen till det kom i förra veckan, ”Vi kommer att skydda våra allierade. Men de rika arabländerna skulle skrida till verket vid ett sådant scenario varför en eventuell operation skulle skilja sig från de i Irak och Libyen.”

Kurdfrågan i Turkiet påverkar regionen

”Samtliga kurdiska partier i Syrien skall vara enade och ha en gemensam strategi. Prof. Steinbach sade följande om den kurdiska fronten; ” Att kurder står avvaktande har två anledningar. Det första är; Syriska upproret bär spår av typisk arabisk nationalism. Den andra och viktigaste är; Om inte Turkiet löser sin kurdfråga kommer de att fortsätta at uppfatta alla andra kurder som ett potentiellt hot. P. g. a. dessa två faktorer stundar en mycket kritiskt period för kurder i Syrien.

Att syriska kurder ska upprätta en autonom region som den i norra Irak är mindre trovärdig. Därför att oppositionella i Syrien inte har deklarerat något sådan än. Å andra sidan den nya eventuella syriska regimen skall, till skillnad från federationen i Irak, vara centraliserat till Damaskus.

Med anledning av Turkiet som inte kan lösa sin kurdfråga och den syriska oppositionen som bär spår av arabisk nationalism stundar en mycket farlig period. Men om kurder enas, att de tar fram en gemensam strategi och därigenom blir starkare kommer de ha en chans.

Så länge AKP regimen i Turkiet inte löser kurdfrågan kan de inte bli förebild för andra länder i regionen heller. Precis som i Turkiet finns det minoriteter i arabiska länder som inte åtnjuter mänskliga och demokratiska rättigheter. Det finns t.o.m. en allvarligare kurdfråga i Turkiet. Ett Turkiet som inte är demokratisk och som inte kan lösa sina egna problem kan väl aldrig vara modell för andra?

Kurdaktuellt.se