Uppemot 10 000 kurdiska politiska fångar som sitter i fängelserna runt om i Turkiet samt flera folkvalda parlamentariker från prokurdiska BDP (Fred och Demokratipartiet), hungerstrejkar sedan den 15 februari 2012 på obestämd tid.

Den 1 mars 2012 anslöt ytterligare hundratals exil kurder i Europa sig till aktionen med samma utgångspunkt i bl. a. franska Strasbourg. Enligt senaste uppgifter har ytterligare flera hundra nya anslutit sig till aktionen på obestämd tid i olika europeiska länder fr.o.m. 8 mars 2012.

Ändamålet med hungerstrejken är att uppmärksamma den svenska allmänna opinionen om kurdfrågan och därigenom söka sätta press på svenska politiker för att dessa ska ändra sin förhållningsätt till Turkiet. De hungerstrejkande kräver:

-Att turkiska staten friger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan omedelbart.

– Att förmå Turkiet inleda en dialog med Öcalan för att få till en fredlig lösning av kurdfrågan.

– Att kurder som ett folk-och kurdiska som ett språk erkänns och att de därmed får politisk status.

– Att dessa punkter fastsälls genom ändring i turkiska grundlagen.

-Att den turkiska staten stoppar massarresteringarna av kurdiska politiker och släpper de drygt 10 000 kurdiska politiker vilka sitter runt om i turkiska fängelser sedan 2007 under s. k. ”KCK-operationerna”.

Vi ber våra svenska vänner, demokrater och liberaler som är för en demokratisk och fredlig lösning av den kurdiskafrågan visa sin solidaritet genom att ansluta sig till de hungerstrejkande eller bara besöka de på plats och på så sätt få de att hålla modet uppe.

Hungerstrejken inleds måndagen den 19 mars kl 10:00 och avslutas lördagen den 24 mars kl. 18:00.

Kurdiska Rådet

Plats: Femte Hötorgskrapan

Sergelstorg 12, Stockholm

(Mittemot Kulturhuset)

Kurdaktuellt.se