Arabförbundet som utökat trycket ytterligare på Syriens diktator Bashar Al-Assad tog ett längre steg och uppmanar nu Syrien ”om inte en observations delegation släpps in i landet inom 24 timmar skall sanktioner inledas!”

Damaskus: Det kurdiska partiet PYD (Kurdiska Union Partiet) och Kurdiska Nationalförsamlingen, gjorde ett gemensamt uttalande om att man ska agera gemensamt under Arabförbundets sammanträde.

Assad som fortsätter använda våld mot oppositionella är i Arabförbundets järngrepp just nu. De kräver av regeringen i Damaskus att stridsvagnarna ska dras tillbaka från gatorna, våldet mot demonstranterna ska upphöra och att en dialog ska inledas med oppositionen. I Förbundets krav ingår också en delegation på 500 observatörer som ska släppas in i Syrien.

Men Assad ledningen förhalar Arabförbundets uppmaningar varför de har fått ett sista ultimatum. Arabförbundets utrikesministrar som är samlade i Kairo varnade Assad sanktioner om inte denne tillåter observatörerna komma in i Syrien. Om ett positivt svar dröjer från Syriens ledning, förutom ekonomiska sanktioner, ska flygtrafiken dras in samt en rad åtgärder såsom frysning av tillgångar i landet väntas röstas om i morgon.

Viktigt beslut av kurdiska oppositionen: I en period av ökad trafik till Damaskus av Arabförbundet tog kurdiska oppositionella viktiga beslut i landet. För västra Kurdistan (östra Syrien) är PYD och Kurdiska Nationalförsamlingen överens om talet som skall hållas under toppmötet Egyptens huvudstad Kairo.


I mötet som hölls i Kairo mellan den Kurdiska Nationalförsamlingen och PYD beslöt man att framföra kurdiska folkets krav. Dessutom underströks vikten av både organisationernas förstärkning och man enades också om att beakta kurdernas intressen under sammanträdet.

Kurdaktuellt.se