Kurdiska tidningen Serxwebun som publicerades för första gången 1978 med Mazlûm Dogan i chefredaktörposten har flyttat hela sitt arkiv från och med 2012.01.01 till nätet både för att läsarna ska få möjligheten att få ta del av det och för att vidareutveckla arvet genom en förnyat webbplats för allmänheten.

Serxwebun startades för 30 år sedan och Mazlûm Dogan var den förste chefredaktören. Samtliga nummer från första dagen framtill november förra året går att finna på sajten. Webbsidan www.serxwebun.org är öppen för besökare sedan den 1 januari 2012. Där går det att läsa om de olika processerna i kampen för frihet i Kurdistan och tusentals bilder tagna i olika områden i Kurdistan finns också med.

Serxwebun som startade sin publicering med Kurdistans Revolution Väg (manifestet) 1978 och som gavs ut i broschyrform till en början startades och distribuerades i Kurdistans och Mellanöstern.

Serxwebun fortsatte sin väg genom att offentliggöra sin månatliga karriär 1982 i Europa. Mottot från första numret: ” Ingenting är mer värd än självständighet och frihet, (Serxwebûn u Azadiye Bi Rûmettir Tiştek Nine)” levdes efter utan kompromisser.

Trots de dominerande arresteringarna och alla typer av hinder som Serxwebun utsattes för under sin livslängd fortsatte driften framtill våra dagar. 155 böcker, 13 martyralbum, flera speciella nummer och broschyrer har levererats av Serxwebun till läsarna.

Kurdaktuellt.se