Musa Dogan (Pirsani Kopiszewski) är anhållen i Rzeszow i Polen sedan den 3 januari 2012.

1993 dömdes Musa Dogan till ”strängt fängelse på livstid” i Turkiet. Han dömdes av en nationell domstol där också militärer ingick, en instans som inte uppfyller grundläggande krav på rättssäkerhet enligt Europakonventionen.

Under sin tid i fängelset hungerstrejkade Dogan, vilket ledde till att han blev svårt sjuk. I december 2002, under en medicinsk permission, rymde han och sökte skydd i Sverige och 2007 fick han uppehållstillstånd. År 2009 anhölls han eftersom Turkiet begärde honom utlämnad. Han satt häktad i 9 månader i Sverige. Högsta domstolen beslutade sedan att Musa Dogan inte ska utlämnas till Turkiet. Därmed frigavs han. Dogans politiska identitet är känd och bekräftad av svenska myndigheter och 2007 beviljades han därför politisk asyl med flyktingstatus, alltså i enlighet med Genèvekonventionen från 1951.

Nu är han anhållen igen fast i Polen för att Turkiet vill honom utlämnad. Med tanke både på Dogans sjukdom och på behandlingen av politiska fångar i turkiska fängelser föreligger det en överhängande fara för hans liv om han utlämnas. Därför ber vi att Sverige ingriper för att han inte utlämnas till Turkiet.

Svensk Turkisk Solidaritet och Kultur Förening i Stockholm