Enligt erhållna uppgifter är dödstalet uppe i 601 och 4152 skadade efter det kraftiga skalvet som inträffade i Wan (Van) i norra Kurdistan (östra Turkiet) och 188 männsikor har räddats ur rasmassorna.

Uppgifterna kommer från AFAD ( katastof och akut hjälp organisationen). Dödssiffran befaras dock bli mycket högre när väl räddningsteamen undersökt alla kollapsade byggnader. Internationel hjälp som accepterades väldigt sent av turkiska regeringen har fortfarande inte nått de drabbade. Turkisk polis och militär sinkar eller i vissa fall stoppar helt lastbilar med förnödenheter till skalvområdet.

Kurdaktuellt.se