Kurdiska folkarmen HPG uppger att 24 frihetskämpar dött i striderna mellan 22-24 oktober som inträffade i Çukurca regionen (norra Kurdistan) med turkiska regeringsstyrkor. Det är fastställt att turkisk militär använt kemiska vapen. Dessutom har HPG inte lyckats få kontakt med ytterligare 11 frihetskämpar.

Behdinan: Enligt HPG:s huvudkvarter som gjorde ett pressmeddelande där man medgav att 24 kurdiska gerilla soldater som miste livet efter en attack från turkiska armen med kemiska vapen ligger på bårhuset i Meleti (Malatya). I meddelandet framgick det att det använts kemiska vapen samt napalm bomber. Vidare sades det att mellan 22-24 oktober utsattes Çukurca för kraftigt bombardemang med kemiska vapen och napalm bomber och därefter lyckades man inte upprätta någon kontakt med frihetskämparna på plats.

”De 24 kroppar som finns på bårhuset i Meleti tillhör med stor sannolikhet denna grupp och resterande 11 lyckas man inte få kontakt med. Om dessa är fortfarande vid liv eller inte vet vi inte än. Även om det finns möjlighet för att de kan vara vid liv offentliggör vi ändå identiteten på dem eftersom vi i dagsläget inte vet vilka som ligger på bårhuset.”

Kurdaktuellt.se