Den internationella kända turkiska journalisten Cengiz Candar medger att han inte heller skulle lägga ner vapnet i detta läge om han var själv PKK:are.

Känd turkisk journalist: Det ordnades en panel diskussion i London under rubriken Turkiet och demokrati och journalisten Cengiz Candar som också var med menade att PKK inte hade sin styrka i något vapenkrig utan snarare får den styrkan ifrån en politisk arena. Han sade; ”Det turkiska regeringspartiet AKP inte har förmåga att starta förhandlingar med PKK för en lösning av konflikten. Det går inte att be PKK om vapen stillestånd, om jag var PKK skulle jag inte heller lägga ner vapen.”

Fortsättningsvis menade Candar att: ”Nu finns det en uppenbar psykologisk skillnad mellan turkar och kurder och att denna skillnad är mycket farligare än en fysisk separation.” Han berättade också om en rapport han gjorde för Turkiet (TESEV) och en av hans slutsatser var att det inte längre går att skilja på PKK och det kurdiska folket. Den kurdiska konflikten fanns långt innan PKK, om man för tio år sedan hade gett kurder legalitet för deras kulturella rättigheter hade det kanske gått men nu är det för sent.”

”Om den turkiska staten så redan imorgon tillåter det kurdiska språket som officiellt språk, om så alla kulturella och sociala rättigheter tillåts för kurder så kommer det ändå inte vara tillräckligt längre. Det har dött 40 tusen människor i kriget och 30 tusen av dem tillhör PKK gerillan. De är bröder, systrar fäder eller kusiner till någon. Det sitter tusentals kurder i fängelserna runtom i landet och framför allt sitter denna folks ledare Abdullah Öcalan fängslad. Även om kurder skulle få autonomi skulle de även kräva denna ledares frihet.”

PKK kommer inte att lägga ned vapnen: ”För att hitta en lösning till denna fråga bör regeringspartiet AKP förhandla med PKK ingen annan än PKK. Staten måste ändra på sitt sätt att tala med PKK och Öcalan. PKK bör och kommer inte att lämna vapenkriget om det vore jag skulle jag inte heller göra det. Jag skulle inte säga varsågod jag ger upp. Det finns en stor politisk styrka bakom PKK. Det är bara när man löser den kurdiska lösningen som vapenkriget kan upphöra och hos den nuvarande regeringen ser jag ingen sådan förmåga.”

Kurdaktuellt.se