Amed: Det yrkas på 150 års fängelse för Zacharov pristagaren Leyla Zana samt BDP parlamentarikern Nursel Aydoğan och Wans (Van) oberoende parlamentariker Aysel Tuğluk för de tal de höll före senaste parlamentsvalet och under begravningarna av kurdisk gerilla soldater.

Riksåklagaren i Amed (Diyarbekir) har upprättat tre separata åtal vilka antogs av 7:e special auktoriserade brottmålsdomstolen. Enligt åtalen anklagas Leyla Zana för ” sprida terrorpropaganda” i fyra fall, samt för ” ” även om hon inte är en medlem i organisationen begick hon brott på uppdrag av organisationen hette det i åtalet” i två fall. Dessa brott kan ge totalt 45 års fängelse.

I åtalet mot Amed parlamentarikern Nursel Aydoğan la åklagaren fram påståenden om att hon gjort sig skyldig till brott under fyra framträdanden. Aydoğan ska ha ”spridit terrorpropaganda”, ” även om hon inte är en medlem i organisationen begick hon brott på uppdrag av organisationen” påstådds det och för det yrkades på 72 års fängelse.

I åtalet som förbereddes för Wans (Van) oberoende parlamentariker Aysel Tuğluk, yrkas det på fängelse eftersom hon har deltagit i en gerilla-begravning i Ergani, Amed. Hon ska ha ”spridit terror propaganda”, ”opponerat sig mot lagen under demonstrationerna” samt ” även om hon inte är en medlem i organisationen begick hon brott på uppdrag av organisationen” och åklagaren begär 33 års fängelse.

Efter att åtalen antogs av brottsmålsdomstolen kan rättegången börja under de kommande dagarna.

Det som sker nu är fortsättningen på en serie trakasserier gentemot kurdiska politiker i syfte att tysta den demokratiska utvecklingen. Turkiet vill till varje pris ”även om det gäller barn, kvinnor, gamla (Erdogan)” skrämma och därmed tillintetgöra den kurdiska rösten.

Kurdaktuellt.se