Genom att hitta på diverse scenarier om turkarnas storhet via film och TV-serier, vill man på nytt aktualisera turkarnas och Turkiets överhöghet. Detta har blivit en trend i AKP och Gulen ( person med mål att sprida fanatisk islamism med turkifiering som kännetecken) kretsarna.

Både TRT (motsvarigheten till SVT) och Gulen-gemenskapen förolämpar den Kurdiska frihets kampen och Organiserade kurder i sina mediala verktyg. Det hittas på sanningslösa historier med knappt förankring i verkligheten från samma håll. Turkisk media filmatiserar sedan dessa lögner i ”drama” kläder.

Ömsom målas en scenario där turkiska soldater som är på likvideringsuppdrag i norra Kurdistan (östra Turkiet) för att hämnas på kurdiska frihetskämpar vilka ska ha ”dragit säckar över tillfångatagna tuskiska soldaters huvuden”. Varpå hemska scener med torterade turkiska soldater i olika sekvenser visas upp för att svartmåla kurdisk gerilla.

Det senaste exemplet är, genom att gå ett steg längre, markeras det att ” turkiska armen för moderlandets skull får fria händer att sexuellofreda”. Det i AKP kontrollerade TRT!

I TV-serien Sakarya Firat som visades i TRT, regisserad av Osman Sinav skönjde man en sekvens där en grupp soldater från ”Çeliktepe Karakolu”. Även om dessa inte hade befogenhetten att göra kroppsvisitationer och vägkontroll så utförs sådana ändå. Syftet är att komma över en engelsk diplomats väska. Diplomaten som reser runt med kurdiska politiker blir därmed mål för den fascistiska staten metoder. När de väl blir stoppade uppstår det en diskussion bland soldaterna om vem som får kroppsvisitera henne . Sedan, efter en lång diskussion kommer soldaterna överens om att de ska turas om att kroppsvisitera henne. Det blir början på den ”sexuellaofredandet för moderlandets helhet”, enligt serien. Artikeln finns i sin helhet på firatnews.com

Kurdaktuellt.se