Enligt en ny rapport från Bryssel-baserade tankesmedjan International Crisis Group (ICG), är att en lösning på den kurdiska frågan kan endast förverkligas genom konstitutionella, språk och rättsliga reformer.

Gruppen påpekar att ”ett hett krig och militärt ingripande inte löste det kurdiska problemet på 1990-talet och kommer inte nu”. Naturligtvis kommer vi in i reformarbetet och det innebär att alla parter i konflikten bör vidta åtgärder, tillägger ICG. Och rapportens rekommendation är att ”PKK omedelbart måste upphöra med sin nya våg av attacker, och de turkiska myndigheterna måste kontrollera upptrappningen i syfte att stoppa allt våldet”.

Gruppen säger också att ”de turkiska myndigheterna måste genomföra radikala rättsliga, sociala och politiska åtgärder som övertygar alla kurder, att de är fullt respekterade medborgare. De bör nå ut till icke-våldsamma nationalister och inte överge långvariga förhandlingar om nedrustning med PKK, inklusive dess fängslade ledare Abdullah Öcalan ”.

Kurdiska rörelsen på sin sida, i enlighet med rekommendationen från regeringskonferensen ”måste bestämt åta sig ett juridiskt, icke-våldsam kamp i Turkiet och dess folkvalda måste ta upp sina platser i parlamentet, den är den enda platsen för att forma den landsomfattande reformen och som kan ge turkiska kurder, de länge förnekade universella rättigheterna”.

Att erbjuda är en tvivelaktig lösning är inte långsiktig varför den så kallade regeringens ”demokratiska öppning” inte levererar som förväntat, erkänner den grupp som ”samtidigt som dessa reformer har myndigheterna arresterat hundratals turkisk kurd nationalister, inklusive många folkvalda kommunala tjänstemän och andra nationalistiska partimedlemmar . Mer än 3 000 nationalistiska aktivister sitter bakom galler, många bestraffas som ”terrorister”för icke-våldsamma åsiktsyttringar under lagar som AKP är ansvarig för”, men utan tvekan skyller den kurdiska rörelsen för regeringens brist på att leverera en amnesti. ”Å andra sidan – ICG säger – vad som borde ha varit i centrum för den demokratiska öppningen – en banbrytande PKK amnesti i oktober 2009 – havererade när turkisk kurd nationalister utnyttjade det i propagandasyfte”. Självklart var detta inte fallet eftersom en amnesti knappast var på AKP: s dagordning.

Att bedöma vilken roll det internationella samfundet kan ha, pekar i rapporten att det nu bara spelar bara indirekt roll i denna konflikt. De bör uppmana Turkiet att förstå att det ”inte kommer att kunna presentera sig trovärdigt som den regionala demokratiska standard bärare om den väljer enbart militära medel för att försöka lösa kurdfrågan. Vid sidan av legitima skyddsåtgärder, måste den till fullo uppfylla de universella mänskliga rättigheterna för sina turkiska kurdiska medborgare ”.

Kurdaktuellt.se