Qendil: HRK som hade utropat ensidig vapenvila, tillkännagav idag krigets tre dagar långa konsekvenser.

HRK uppger att i sammandrabbningarna kring Kotaman, Casûsan och Barikawê regionerna med den iranska armén, dödades 123 iranska soldater varav 12 av dem lämnades över till iranska auktoriteter.

Anmärkningsvärd var att HRK lyckades beslagta amerikansk tillverkade 10 stycken M-16 samt 4 stycken handgranater som ingår i NATO:s försvars materiell.

HRK uppger vidare att det har dödats 107 soldater i Kotaman och Casûsan, 16 soldater i Banê och Serdeşt samt 16 stycken i Barîkawê. HRK gerillan har dessutom beslagtagit betydliga mängder krigs materiell. Gerillan lyckades också oskadliggöra en pansarvagn, en bulldozer och sex stycken iranska pansar fordon.

HRK lämnade över 12 kroppar ur iranska säkerhetsstyrkor som hade dött i striderna, i enlighet med de regler som finns om krigs offer. Dessutom visades bilder på beslagtagna vapen från iranska armén i Roj-TV, uppger den kurdiska nyhetsbyrån ANF.

Kurdaktuellt.se