Idag träffades BDP för tredje gången i Diyarbakir.

Idag i sitt tal vid BDP:s (fred och demokrati partiet) riksdagsgrupp möte i Amed (Diyarbakir), påpekade gruppens ledare Selahattin Demirtas, att den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan hade sagt: ”Jag kommer att lösa den kurdiska frågan inom en vecka. Vi som ett block, så låt oss lösa det. Men regeringen förbereder sig för krig. Det finns en stor fara i att gå in i en djupare krigssituation ”. Men, tillade: ”Alla måste veta att detta krig inte är folkets krig. Det är regeringen och premiärminister krig”.

BDP stod fast vid sitt beslut att bojkotta det turkiska parlamentet och genomförde sitt möte i Amed. I mötet som ägde rum i Cegerxwins Ungdom och Kultur centret deltog, förutom BDP:s parlamentariker, Frihets blocks parlamentariker Şerafettin Elçi och Levent Tüzel.

Platser för de fängslade kurdiska parlamentariker lämnades symbolisk tomma och precis som förra gången drog mötet stor uppmärksamhet på sig. BDP:s ledare gjorde en utvärdering om de aktuella händelserna samt högtidhöll han minnet av den nyligen avlidne Aram Tigran och poängterade förbjudet att jordfästa han i Amed. ”Tyvärr är det ett resultat av regeringens hållning gentemot minoriteter. Även om det har kontaktats de berörda myndigheterna för att få de att ändra beslutet så lyckades man inte p.g.a. hans ursprung och innehållet i hans musik. Men vi har lovat vår pedagog och vi ska begrava honom i detta land”.

Demirtas: ”Även om turkiska parlamentet har uppehåll p.g.a. aktuella svårigheter så kan inte politiken ta paus. Som block ska vi försöka hitta en lösning. Det viktigaste olägenheten att lösa för Turkiet är den kurdiska frågan, det är enbart när det spills blod som regeringen förmår sig att ha det på dagordningen. Och då ser man på det helt fel eftersom det är ur säkerhets synpunkt som man tar upp det. Om detta är Turkiets allvarligaste angelägenhet så borde de lämna allt åt sidan i en vecka eller en månad och bara ägna sig åt detta. Man rapporterar om politiska läget i Syrien, Egypten, Libyen och Tunisien men det politiska läget i Turkiet är många gånger allvarligare. Trots det är detta inte på AKP:s dagordning. Det enda regeringen är bekymrad över är att hur de kan sopa allt det under mattan!”

Kurdaktuellt.se