”Människan är född fri, men överallt är han i kedjor” (Rousseaus).

De flesta människor på denna jord med ett samvete och förnuftsenligt tänkande föraktar och oroar sig över Islamiska Statens (IS) framgångar liksom för deras brutalitet. Allmänheten i Sverige är lika förbryllad över IS framgångar i Mellanöstern liksom över SD:s här på hemmaplan. Men det är få som förstår eller vill förstå varför SD är så framgångsrik liksom IS är. Jag ska härnedan försöka ge svar på det. Det gör jag för att jag anser att vi, inte behöver acceptera naturligtvis, men eftersom den ändå är en verklighet ska förstå fenomenet. Så vilka är IS och vad vill de uppnå?

IS som hette ISIS (Islamiska Staten i Irak och Syrien) och mycket annat knepigt innan de bestämde sig för två bokstäver, bildades 2004 – det var året efter USA:s invasion av Irak. IS grundades med andra ord som en reaktion på USA:s invasion och målet var att kasta ut ockupationsmakten ur Irak. IS har under åren gått från att vara en smärre organisation till att bli världens farligaste och rikaste terrorgrupp vars form liknar mer en stat än en terrororganisation. Det beror på att de under åren kontinuerlig har gått ihop med andra al-Qaida sympatiserande grupper i både Syrien och i Irak. Därtill fick de finansiellt stöd av Gulf staterna i början och senare av både Turkiet, USA, Israel och Saudiarabien. Ledaren var Abu Mus’ab al-Zarqawi men han dödades av ett amerikansk flygrädd år 2006. Gruppen blev svagare men återhämtade sig efter 2009 då Abu Bakr al-Baghdadi som skulle komma att bli den nya ledaren släpptes från ökända Abu Ghraib fängelset i Irak. Det påstås att Baghdadi fick utbildning av amerikanerna under sin tid i fängelset innan han släpptes ut.

Även om IS får subventioner utifrån finansierar den sig själv också genom att konfiskera egendomar från befolkningen i de erövrade områdena samt genom att råna, stjäla, genom beskattning och genom att bedriva olaglig försäljning av olja, bl. a. till Turkiet. De tog också över en halv miljard dollar som låg i Mosuls centralbank vilket har gjort IS till världens rikaste terrororganisation.

IS militära styrka är jämförbar med flera mindre länders. De förfogar över ett 30 tal pansarvagnar, åtskilliga artilleri kanoner, luftvärnsrobotar, bepansrade fordon, olika fabrikat och modeller av helautomatiska vapen, ryska tillverkade scud-missiler har de visat upp samt mycket annat krigsmaterial. Det enda de saknar för att uppfylla en nationalstats försvarsarsenal för tillfället är stridsflyget. Vilket för övrigt bara är en tidsfråga för IS att förfoga över. Vad gäller antalet stridande finns det inte några exakta siffror men uppskattningsvis uppgår siffran till mellan 20-30 tusen beväpnade män.

Man kan välja att se gruppen som en effekt av USA:s invasion av Irak men man kan också, om man har historiska glasögon på sig, se den som en naturlig avkastning av historiska fadäser vilka begicks i spåren av första världskriget. Storbritannien hade då demolerat Osmanska arméer på sin väg från Nordafrika mot nuvarande Turkiets södra gräns mot Syrien och övertog varenda besittning i Mellanöstern från osmanerna. Så när Storbritannien och Frankrike, som senare blev segrarmakterna efter det stora kriget, planerade MÖ:s framtid var de väldigt måna om att bejaka sina politiska och ekonomiska intressen runt om i världen (USA hade inte presenterat sig som en supermakt än). Detta skulle bli möjligt på bekostnad av andra länder och nationers undergång. Såtillvida att hänsyn till varken etniska, religiösa eller språkliga skillnader inte togs i de områden som så småningom skulle styckas upp.

Britten Sykes och fransmannen Picot gjorde snart upp och ritade om MÖ:s kartan med penna och linjal mellan sig över ett bord. Araber vilka blev kvitt det Osmanska herraväldet kom att lyda under fransmän och britter istället. Kurder vars land hade delats i två år 1639 av Persiska respektive Osmanska riket delades ytterligare i fyra. Denna gång hamnade de under fyra nyfödda nationalstater, det vill säga Irak, Iran, Syrien och Turkiet. En krutdurk hade såtts och det var upplagt för krig, konflikt, krig, tortyr, deporteringar och massavrättningar i hundra år framöver och det har vi mycket väl bevittnat. Detta är anledningen till Palestina -Israel konflikten, Kurdistan-Irak/Iran/Syrien/Turkiet konflikten, IS mot världen konflikten.

Vidare upphörde islamiska kalifatet i och med Osmanska rikets sönderfall vilket blev möjligt genom kristna länders invasion och erövring av islamiska områden från, på pappret, ett muslimskt land. IS har idag på nytt utropat kalifatet och det får ses som ett slags pånyttfödelse och visionen är att upprätta en stor och stark islamisk stat byggt på sharia lagar som på forna tider. När det blir verklighet i praktiken är avsikten att sprida IS åskådning till resten av världen, ett hemskt scenario. Detta bör då i sin tur ses som ett krig mellan Islam och Kristendom, ett nytt korståg-ett modern korståg. Å andra sidan är de flesta som dödas av IS är just muslimer, häri ligger paradoxen men det kan förklaras med de olikheter muslimer sinsemellan idag har eftersom de ändå har styrts av olika dynastier vars intressen oftast föregått religion. Därtill är kaoset som uppstår en naturlig del av en revolution.

Ja det här är muslimernas revolution emot det kristna imperiet (Arabiska våren är en söndagsutflykt i jämförelse), emot de diktaturerna i de länder de styr . Man kan så klart fråga sig om metodernas karaktär och huruvida det vore befogat att halshugga, våldta och massavrätta människor på måfå för att genomföra en revolution? Jag vill minnas franska revolutionen från 1789 då franska folket halshögg aristokratin och vice versa under flera år i det som kom att påverka hela den europiska och världsåskådningen. Det är möjligt att här dra slutsatsen om muslimernas retroaktiva revolution, att de är några hundra år efter och framstår som primitiva barbarer kan man inte undgå. Men det är ingen tillfällighet eftersom osmanerna hade förbjudit boktryckarkonsten i hela 400 år i de länder som var införlivade med Osmanska riket, Levanten var en del av det.

Ett annat folk som naturligtvis led av imperialisternas maktambitioner var naturligtvis kurder som berövades rätten till självbestämmande. Kurders emancipation berör oss alla. Kurder startade ett flertal uppror på grund av Europas svek redan från 20-talet och framåt och mot Lousannefördraget vilket var en följdriktighet av Sykes och Picot avtalet. Idag ställs båda dessa grupper mot varandra. PKK: gerilla och KDP:s peshmerga mot IS rövare. Emellertid är metoderna de tillämpar skiljer de kolossalt åt. IS tillvägagångssätt är mer lik medeltida bandit gäng i tyska Teutoburgerskogarna medan PKK och KDP agerar mer utifrån de lagar och förordningar idag existerar. Halshuggningar, direkta massavrättningar, massvåldtäkter, kidnappningar, konfiskering av egendomar och rån tillhör IS metoder på vägen till målet- det är som målet helgar medlen.

IS framfart verkar var omöjlig att stoppa. Oavsett vad man tycker om de så har IS stöd från lokalbefolkningen i både Syrien och i Irak. De har också stöd av tiotusentals människor runt om i världen vilket vi bevittnat genom deras frivilliga deltagande i det krig IS utövar. För de ser IS som muslimernas räddare vilka har lytt vasallstater under de superstarka kristna länderna. De ser oförmögna Saudiarabien vars kungafamilj missbrukar landets oljeresurser till förmån för USA:s välmående. De ser Kuwait som inte har någon som helst kontroll över sin egen olja. De ser Irak vara invaderad och sönderdelat, de ser Syrien som ett hot mot Islam då landets elit är aleviter. De ser kurder som djävulsdyrkare som bör utplånas liksom judarna i Israel. De här korten spelar de med och det går hem hos den outvecklade, primitiva, religiösa, fanatiska, fundamentalistiska och extremistiska arabiska världen.

Men jag anser inte att IS ska utrotas eftersom IS inte är en sak, de består trots allt av människor. Här kan man dra paralleller med svensk kriminalvård, här har vi inga avrättningar och jag anser inte bemöta mord med mord är rätt tillvägagångssätt. Vård är vad dessa människor är i behov av. Alternativet vore att internera de och försöka rehabilitera de för anpassning till de normer samhället byggt/styrs av. För IS består av människor vars syn inte är förenligt med vår. Även om omvärlden, hypotetiskt, utplånade samtliga beväpnade IS milismän idag så skulle andra ersätta de imorgon. Det som behövs göras här är att låta historien ha sin gång emellertid är det ytterst viktigt att beskydda andra etniciteter och länder runt om IS territorium för att inte låta de bli föremål för IS invasion och massakrer. Ett av dessa länder är Kurdistan som är den enda fungerande demokratin i regionen. Det är ett land med flera etniciteter och andra religiösa tillhörigheter i ett och samma samhälle och som tillsammans lever i fred och harmoni. Därtill bör Frankrike, England och USA gå i bräschen för en korrigering av historien genom att aktivt skapa en politik baserad på praktiska lösningar. Sådana lösningar bör innehålla humanitär intervention liksom politiska, diplomatiska och ekonomiska medel. Ty ” ingen människa är en ö för sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet” (John Donne).

IS är en realitet idag och det som sker i nuläget redan har förändrat vår syn på världspolitiken. Och på samma sätt som franska revolutionen förändrade världens kurs omlägger IS också denna utveckling under många decennier framöver, fast åt andra hållet. IS är här för att stanna och vi bör se till att anpassa oss utifrån det för att inte bli tagna på sängen igen. Nästa gång kan räddningen vara långt borta. Så handling, inte prat.

 

111

Aryan Semsuri