Även om vi lever i en tid av ekonomisk välfärd i större delar av världen är konflikter och våldet som uppstår i dess köl fortfarande  öppna sår för mänskligheten. Det här våldet fördöms från sina håll.

Stefan Löfven t. ex. beklagar syriernas belägenhet som har uppstått som en konsekvens av inbördeskriget där, Fredrik Reinfeldt kritiserar Ryssland för våldet i Ukraina, Carl Bildt fördömer Egyptens massavrättningar av Mursi-anhängare osv. Samma mönster kan vi skönja av andra presidenter och statsministrar runt om i världen. Och det är inget fel i att fördöma våld och parten som anses orsakat våldet för att sätta stopp för det alternativ för att förhindra framtida konflikter.

Det här förfarandet bör vara mer rutin än undantag likväl bör det vara objektivt. Vidare bör det vara opartiskt och inte vara anknuten till vare sig etnicitet, religion eller geografi. Politiskt eller ekonomiskt intresse ska inte ligga till grund för det. Emellertid när kurder utsätts för våld och kränkningar av kolonisatörer, trots att våldets karaktär är likvärdigt eller t.o.m. grövre i vissa fall, tiger samtliga herrar liksom deras dito runt om i världen.

Redan på 1920-talet, kort efter 1:a världskriget, försåg självaste Winston Churchill sina arabiska allierade i nuvarande Irak med kemiska medel och uppmanade de att gasa ihjäl kurder eftersom han ansåg; ”de är ändå primitiva bergsfolk.” 1937 använde en annan despot, Kemal Ataturk, kemiska stridsmedel i samband med Dersim-upproret i norra delen av Kurdistan. Hans adoptivdotter, Sabiha Gökce, som för övrigt gett namnet åt Istanbuls nya flygplats, var piloten som dödade flest kurder då. Än idag prisas hon för sina insatser-72 000 människor dog den gången. 1988 inträffade den största attacken med kemiska och biologiska stridsmedel mot civila och offren var ännu än gång kurder. Drygt 5000 människor dog ögonblickligen av Saddams Husseins attacker men omvärlden reagerade knappt. Det här var några kända exempel på våldet mot kurder under 1900-talet.

I ”normala fall” avrättas i snitt en kurd/dag i mullornas Iran, inte för brott utan för oliktänkande. Det är upplopp/demonstrationer varenda dag någonstans i en kurdisk stad eller i en turkisk stad i det som är officiella Turkiet i dagsläget. Att kurdiska demonstranter möts av skarpa kulor, gummi kulor, tårgas och batongslag från turkisk polis under demonstrationerna tillhör vardagen. Senast i förrgår stormade turkisk polis ett kurdiskt universitet, Dicle, i Amed och grep 70-tals studenter, många av dem misshandlades svårt i samband med gripandena. Uppemot 15000 kurdiska intellektuella/aktivister sitter bakom turkiska galler i detta ögonblick. Lite söderut har privata arabiska förbundet opponerat sig mot kurder i norra Syrien och bildat al-Nusra, ISIS, FSA och al-Qaidas syriska gren med flera för att utrota kurder, bokstavligen. Fatwor evangeliseras av muslimska imamer för att legitimera våldtäkter på kurdiska kvinnor liksom mord på kurdiska män. Men några fördömanden från omvärlden hörs inte till. Detta är häpnadsväckande, detta kan tolkas som apartheid till och med!

Av oss kurder tolkas detta som om våra liv vore mindre värda än syriernas, att vår yttrandefrihet vore mindre värd än turkarnas och att vår avrättning inte likställs med en Mursi-anhängarens i Egypten. Det här krossar våra hjärtan och det här gör oss förtvivlade. Är vi verkligen och mindre värda?

Det är en så ohygglig särbehandling. Jag kan inte acceptera det här, om inte som kurd så även som en medmänniska. Det här är fruktansvärt, det är så förskräckligt att det gör ont i kroppen. Vad är vårt brott och vad är deras motiv? För jag vet att vi inte har orsakat digerdöden och att vi inte låg bakom Islams tillbakagång. Vi låg inte heller bakom judarnas förintelse eller Roms undergång! Jag vet också att vi inte är några primitiva varelser. Tvärtom har kurder under hela historiens gång varit med och byggt upp den civilisation vi idag åtnjuter. Oräkneliga uppfinningar och annat inom konst, aritmetik, matematik, astrologi, historia, litteratur, geografi och astronomi har sett dagens ljus i nuvarande Kurdistan. 

Kurder bör därför ses och likställas med alla andra människor och kurder bör ha samma rättigheter och friheter som vilken annan medborgare som helst i världen, inte mer och inte mindre. Jag önskar att Reinfledt, Bildt och Löfven fördömer våldet på kurder på samma sätt. Jag önskar att de värnar om kurdernas liv på samma sätt som de värnar om syriernas liv, jag önskar också att de är måna om kurdernas yttrandefrihet på samma sätt som de är om turkarnas och jag önskar att de protesterar emot avrättningarna av kurder på samma sätt som mot Mursi-anhängarnas. Då kan vi känna oss som fullvärdiga medborgare och må väl precis som er och ni kan må bättre av vårt välmående. För i nuläget kväver hesirismen kurder sakta men säkert till döds.

Fördömanden måste, utan hänsyn till vinst-eller politiskt intresse, omfatta kurder likaväl- de ska vara sakliga. I det läget kan vi börja tala om allas lika värde utan att behöva gömma våra huvuden långt ner i sanden sedan. 

j

Nûman Semsûrî

Kurdaktuellt.se