Trots domen från igår om att inte dra in sändningslicensen för A/S och Mesopotamia Broadcast A/S ser det dystert ut för Roj-TV.

Kurdiska TV-stationen Roj-TV, med det som utgångspunkt, ställer till med en presskonferens fredagen den 13 januari kl 13.30. Presskonferensen ska äga rum på Roj-TV:s administrationskontor på HC Andersens Boulevard 39, st. th. 1553 Köpenhamn V.

Ordförande Jamil Bozo, försvarsadvokat Björn Elmquist och direktören Imdat Yilmaz kommer på fredag att informera om den aktuella situationen för den kurdiska tv-stationen Roj-TV. Först på fredag kommer Roj-TV redovisa huruvida de kommer att överklaga domen om terroranklagelserna. Beslutet enligt direktören, Imdat Yilmaz, vidtas men bara vid presskonferensen på fredag är Roj-TV redo att offentliggöra, om man ska ta tisdagens dom till en högre instans.

”Vi kommer att meddela vårt beslut på fredag. Vi har varit i möte och fattat ett beslut för framtiden”, säger direktören Imdat Yilmaz.

Ordförande Mogens Blicher om domen: ”Jag är glad över att kanalens sändningslicens inte är inblandad, men det är också uppenbart att de ekonomiska kraven är så pass stora att det kan vara svårt att fortsätta. Jag tror att detta är ett problem eftersom Roj-TV är bara en nyhetskanal för en hel population utan alternativ. Jag hoppas också att domen överklagas till högsta domstolen.” Han tillägger också: ”Vi som samhälle måste vara försiktig så att detta inte leder till restriktioner för medierna. Vi måste komma ihåg att i Turkiet finns 100 fängslade journalister, och att det orsakade en helt annan relation mellan staten och media. Därför hoppas jag att domen idag inte på något sätt blivit en trend eller återspeglar en förändrad syn på pressfrihet i förhållande till media med politiska sympatier. ”

Igår dömdes Roj- TV tillsammans med A/S och Mesopotamia Broadcast A/S för för att sprida propaganda för kurdiska PKK och ålades att betala 2,6 miljoner DKK ( 40 dagsböter a 65 000 DKK) vardera i böter för brott mot terrorlagen.

Kurdaktuellt.se