Turkisk domstol har ännu en gång gjort sig förtjänt av en skandal genom att döma 26 män för våltäkt på en 13 åring flicka till lagens lägsta straff med motiveringen, ”samtyckte till samlag!”

Petition: Övergreppen pågick under 2003 i staden Mardin där den 13-åriga flickan våldtogs av 26 män som bland annat bestod av statstjänstemän så som löjtnant, skolrektor och väktare. När övergreppen kom till medias kännedom väcktes en stor debatt och många kritiska röster höjdes. Trots starka reaktioner från omgivningen var polisen och högsta domstolen motvilliga att väcka åtal. Samtidigt var offret samt hennes advokater hotade av personer som försökte tvinga dem ta tillbaka anklagelserna om våldtäkt. Det var inte förrän flickan skrev ett brev till det turkiska justitiedepartementet som en utredning påbörjades.

Rättegången som pågick under sju år i Mardins tingsrätt resulterade i att gärningsmännen fick lägsta möjliga straff som den turkiska domstolen kan utdöma för våldtäkt. I beslutet hänvisades till att offret ska ha samtyckt och gjort det för pengarnas skull, att hon varit medveten om allt och inte blivit tvingad samt att hon kunde ha gjort motstånd om hon känts sig tvingad. Domstolen godkände dessa motiveringar genom att dela ut bestraffningar till gärningsmännen som snarare påminner om hjälp.

Turkiet har tidigare ratificerat Europarådets konvention om skydd av barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Genom att ratificera konventionen har den turkiska staten accepterat paragraf 19 som säger att sexuellt umgänge med barn är ett övergrepp och att gärningsmannen bör tilldelas maximalt straff i straffnivån. Den turkiska staten har därmed brutit mot konventionen genom att inte tillämpa maximalt straff för en gärningsman som gjort sig skyldig till att utnyttja barn under 15 år.

Motiveringen att en 13-årig flicka har samtyckt till samlag på grund av att hon inte gjort motstånd är oacceptabelt. Samtliga föreningar och organisationer som skrivit under nedan protesterar mot domstolens beslut och kräver att rättegången återupptas enligt Europarådets konvention om barns exploatering.

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

Sveriges Kvinnolobby

Varken hora eller kuvad

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour

Stockholms Tjejjour

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Nätverket mot hedersrelaterat våld

Kvinnor för Fred

Svensk Turkisk Solidaritet och kulturförening

Stockholm Kommitten för Kurdernas Rättigheter

Mezopotamya Demokratisk Förändring Partiet

Margareta Olofsson, f.d orförande Rädda Barnen

Amineh Kakabaveh,Riksdagsledamot Vänsterpartiet

Siv Holma, Riksdagsledamot Vänsterpartiet

Bodil Ceballos, Riksdagsledamot Miljöpartiet

Angela Beusang, Ordf Roks

Kurdaktuellt.se