Newroz är det kurdiska namnet på det kurdiska nyåret som infaller på vårdagjämningen vanligtvis 21:a mars varje år. Kurder firar av tradition newroz som en nyårsdag och för att välkomna naturens återuppståndelse.

Varje år firas Newroz av alla kurder med danser under eldfester, äta i en gemenskap med varandra samt besöka släkt och vänner är en viktig del av firandet. Det har inte alltid varit självklar för kurder att få samlas och ställa till festligheter under newroz eftersom de länder vilka ockuperar Kurdistan har strikt förbjudit det och straffat alla som brutit mot förbudet med fasansfulla medel. Därav sitter det många kurder i turkiska, syriska och iranska fängelser idag, enbart p g a att de firat newroz!

Newroz har sitt ursprung i den kurdiska mytologin. Enligt legenden ska en ond kung som styrde kurdernas territoriella hemvist och den närliggande regionen genom att ha förslavat det kurdiska folket. Zuhak skall ha lidit av en ovanlig sjukdom. Enligt myten skall två stora ormar ha vuxit från tyrannens axlar. Ormarna skall ha hotat Zuhak med att äta upp hans hjärna. I rädsla för döden skall Zuhak istället dagligen ha matat ormarna med två unga personers hjärnor, en flickas och en pojkes. Därefter skall en avskyvärd period ha inletts där unga personer dödats för att mata ormarna på Zuhaks axlar med deras hjärnor.

Under denna period skall tusentals unga personer ha mist livet, däribland sju av smeden Kawas barn. Så småningom skall det kurdiska folket ha vädjat till smeden Kawa att leda ett uppror mot den onde kungen Zuhak.Kawa skall därefter ha lett upproret mot Zuhak, och den 21 mars 700 f.Kr. omringades Zuhaks palats och Kawa besegrade palatsets vakter med hjälp av sin hammare, varpå han hade ihjäl båda ormarna och Zuhak. Kawa skall därefter ha släpat ut Zuhak ur palatset för att visa att tyrannen inte längre kunde förtrycka folket, och han skall även ha förklarat att folket hädanefter kunde åtnjuta sin frihet.

I sambandet med det lyckade upproret skall stora brasor ha tänts uppe på kullar och berg runt om i landet för att sända nyheten om Zuhaks död och den vunna friheten. Alltsedan dess har det blivit en sed att tända stora brasor varje år när det är tid för att inleda det nya året, Newroz.

Newroz kommit att betyda mycket mer idag för människorna och fredssträvandet bortom nation gränser blivit en gemensam nämnare för alla inblandade. Därför att newroz är likaså symbol för omkullkastande av tyranni och befrielse av befolkningen. Det är värderingar som gör sig påmind för mänskligheten för att åtminstone lägga all ondska åt sidan och känna kärlek och tillit människor emellan, om än för en dag.

Kurdaktuellt.se