www.kurdaktuellt.se redaktion rättar.

Nyheten om Turkiets PM Tayyip Erdogans skjutning var mycket riktigt ett aprilskämt. Många av er förstod säkert det. Meningen var inte att förarga läsarna utan meningen var, dels få uppmärksamhet för vår tidning och dels hålla i en god tradition som har genomlevt ett par hundra år. Jämfört t. ex. med DN:s och SVD:s aprilskämt genom åren framstår vårt lite mer uppseendeväckande. Det var just vår avsikt. Statistiken för gårdagen har skjutit i höjden och vi hoppas att många av dessa besökare navigerade igenom annat om Kurdistan som finns på vår hemsida.

Tack och mycket nöje.
Red.

Kurdaktuellt.se