Nuce-TV  som ingår i Mesopotamia Broadcast Company stängs av i två månader. Danmarks Radio-och TV-styrelsen upphävde sändningarna för Mesopotamia Broadcast Company i två månader. Sändningarna av bolagets fyra kanaler Roj TV, Nuce TV, MMC och Mesopotamien TV kommer däremot att fortsätta i det vanliga nätet i två månader.

Styrelsen sade att avstängningen inte styrdes av ”främjande av makter.”I stället på grund av att företaget ”drar sig undan skyldigheten att registrera och spara sända program” och därmed ”utgör det ett hinder för styrelsens tillsyn, ” hette det.

Med en på förhand bestämd dom från den 19 januari 2012, stängde den franska satelliten Eutelsat ensidigt av Roj-TV sändningarna. ”För att undvika att drabbas av straffrättsligt ansvar som medbrottsling till terroristverksamhet.” Beslutet kom efter att Köpenhamn tingsrätt den 14 december 2011 dömt den kurdiska TV-kanalen till propaganda för PKK (Kurdistans arbetarparti). Även den danska domstolen hade tagit ställning för stängningen av Roj-TV. Kanalens sändningar avslutades följaktligen den 22 januari 2012.

Efter Eutelsats beslut undertecknade kurdisk-TV därmed ett avtal med Intelsat den 26 januari 2012. Roj-TV:s sändningar fortsatte nu genom Intelsat 1V över Grekland framtill den amerikanska staten bara en dag senare satt tryck på den grekiska regeringen och än en gång avbröts sändningarna.

Också Danske Bank, som hade arbetat med Roj-TV i många år beslutade den 1 februari att frysa Roj-TV:s tillgångar.

 

Kurdaktuellt.se