Strasbourg: Samfundet för statslösa folk och europeiska nationella minoritetsförbundet, Eurominority, samt kurdiska institutet i Paris har tagit fram en ny Kurdistan karta. Med kartan har man som målsättning att presentera ”folket av Ararat berget.”

Eurominority bildades för att uppmuntra europeiska minoritetsfolksrätten. Nu har de och det kurdiska institutet i Paris gemensamt tagit fram den senaste kartan som inte bara visar nationella kurdiska gränser utan också- i små rutor- kurdiska språkets utbredning utifrån kurdiska dialekterna samt uppdelningen av kurdiska provinserna.

I kartan har man gett plats åt kurdiska städer, de största bergen, sjöarna, floderna samt dalarna. Kartan är både på kurdiska och engelska. Den säljs för 11 euro över nätet.

Samfundet för statslösa folkgrupper och europeiska nationella minoritetsförbundet hade bildats år 1999 av Mikael Bodlore-Penlaez. Arbetet som genomförs tack vare ett brett nät av korrespondenter över hela Europa syftar till att sprida kunskapen om minoriteterna.

Tack vare frivilliga publiceras www.eurominority.eu på 30 olika språk idag.

Kurdaktuellt.se