En manifestation genomfördes idag utanför USA:s ambassad för att fördöma dess politiska-och militära stöd till Turkiet.

Demonstrationen som samlade drygt hundra pers, långt under arrangören Kurdiska Rådets förväntningar, gick lugnt till. Kurdiska Rådet läste upp ett pressmeddelande där USA:s utrikespolitik som orsaker kurder och andra människor världen över kritiserades. Turkiets förintelse och förnekelse politik gentemot kurder förkastades och på samma sätt.

Manifestationen som pågick i cirka en timma avslutades med överlämning av ett brev till USA:s president Barack Obama och ett sammanställt dokument till dess kongress.

Kurdaktuellt.se