Ännu en av Turkiets officiella ideologiska grundpelare faller i bitar. Religion ministeriet som har från första dagen verkat för kurdernas assimilation framtill våra dagar erkänner sig nu besegrat.

Religion ministeriet vilken hade spritt sig likt en cancersvulst i alla kurdiska städer och provinser genom sina tusentals utsända ”missionärer”, lyckades inte med assimileringspolitiken varför det nu söker efter alternativa metoder för att slutföra uppdraget. För att överlista kurdiska folket, väljer man nu imamer med turkisk ideologi bland folket istället för som tidigare sända okända från andra delar av Turkiet.

När AKP regeringen försökte kväsa kurdiska folkets frihetsrörelse genom av staten utsända imamer i moskéerna, reagerade det kurdiska folket med civil olydnad i form av fredagsbön genomförda på gator och torg. Då blev turkiska staten tvungen att ändra taktik. Istället för imamer speciellt utsända av staten sökte man hitta lämpliga personer bland folket med likvärdig ideologi i statens tjänst.

Denna civilolydnad som visade resultat är inte bara ett nederlag för staten utan också för den i åratal söndrande, Fetullah Gülen & Company (turkisk fanatisk islamist).

Även Fetullah Gülen erkände från sitt residens i Pennsylvania, USA att assimilationspolitiken som implementerades på kurder i religion och Islams namn har misslyckats och uppmanade: ” Fler missionärer bör skickas till området (Kurdistan) och dessutom nya vägar och metoder måste tas fram.”

Kurdaktuellt.se