En stat som återkallar fri/högkostnadskorten (yesilkart) för kurdiska familjer som demonstrerar, påför rekord höga böter för kurdiska BDP politiker, hotar kurdiska familjer till stenkastande barn med tvångsomhändertagning, planerar nu att riva ner hela stadsdelar ”eftersom dessa utgör naturlig skydd!”

Adana-Turkiet: Staten tillämpar en apart politik gentemot kurdiska barn och kurdiska familjer sedan tre år tillbaka. I stadsdelarna i fråga som är vaggan för åtskilliga kulturer och civilisationer räknas nu organisation och demonstration som brott, dessutom trampas fackliga rättigheter ideligen.

I kungörelsen som publicerades november 2009 framgick det att alla, med stöd av ”Kabahetler (överträdelser) lagen”, kan dömas till penningböter från 140 TL (ca 560 sek). Oavsett om det handlar om planscher under fotbollsmatcher, sätta upp affischer eller dela ut flygblad, allt är ”överträdelser” enligt guvernören av Adana.

Myndigheterna i Adana har utarbetat en rapport om stenkastande barn och demonstrationerna. Enligt rapporten, ”projekten som implementerades hade ingen effekt, barnen får molotovcocktail nuförtiden istället för sten. Barn som tas till fånga lämnas över till föräldrarna och då börjar de från början.”

För att stoppa stenkastande barn och demonstrationerna begär nu polismyndigheten urbanisering. I rapporten framgick följande: ”Trånga gator omöjliggör att köra in med fordon, förenklar däremot för misstänkta att rymma och gömma sig där. Det blir svårt att bekämpa de eftersom byggnader är oftast kopplade till varandra genom olika ingångar. I sådana stadsdelar kan terrororganisationen utöva sin makt. Slumområden som har blivit en del av brotten bör därför prioriteras för urbanisering.”

Efter denna rapport, i synnerhet i Seyhan provinserna, satte guvernörskapet igång insatsen om rivning av lägenheter som berör 250 000 människor, uteslutande kurder.

Guvernören i Adana, Avni Coş, menar istället att det har skett en oplanerad invandring till vissa stadsdelar i Adana och skapat slumområden. ”Det räcker inte att enbart bygga hus utan sociala missförhållanden måste också lösas, vi vill att dessa barn ska vara med i systemet. Vi vill göra familjerna till dessa barn medvetna om stadslivet och deras tillhörighet.”

Varför just Adana? På samma sätt som molotovcocktail började räknas som ett vapen var straffåtgärder mot kurdiska barn också ett fenomen som uppstod i Adana. Adanas före detta guvernören İlhan Atis hade blivit känd efter att ha rekommenderat att återkalla högkostnadskortet för familjer till stenkastande kurdiska barn dessutom strävade han efter att få tvångsomhänderta kurdiska barn som deltar i demonstrationerna för att sedan placeras i barnhem runtom i Turkiet.

Guvernören hade gått så långt att han sade, ”Vi måste undersöka om terrorister nyttjar dessa högkostnadskort? De påstår att de är fattiga när de föder 15 barn men när de köper automat karbiner och kastar stenar är de inte fattiga” med de orden skapade han rabalder.

I förra veckan, efter rekommendation om molotovcocktail ska räknas som ett vapen, begärde polismyndigheten en snabb urbanisering, d.v.s. riva kurdisk ägda ”gamla bostäder” och tvångsförflytta de till nya. Guvernören påbörjade ett samarbete med TOKI (turkisk byggsyndikat) och kommunen, uppgavs det.

Kurdaktuellt.se