KCK (Kurdiska Samhälls Unionen) uppger att sedlarna som kommer att presenteras inom de närmaste dagarna ska ha Sheikh Saids bild på framsidan och Musa Anters på baksidan av sedlarna.

Efter PKK:s omorganisation med KCK som ett samhällssystem i väntan på autonomi, KCK-operationerna och böneutrop på kurdiska har man nu tagit klivet att trycka sina egna pengar.

Sedlar som ska tryckas på prov i Qandil kommer att ha Sheikh Saids bild som avrättades år 1925, ”på framsidan av den kurdiska autonoma valutan” och på baksidan kommer vi se Musa Anter som föll offer för turkiska assimileringspolitiken är f.ö. ett olöst mord än.

Presentation på Öcalans födelsedag: KCK:s autonomiska valuta är tänkt att användas i framförallt Kurdistans norra del (östra Turkiet) och av kurder som lever i Iran, Irak och Syrien likväl. Pengarna som trycks i propaganda syfte ska ges efter ett beslut som togs den 25 maj 2007 under Kongra-Gel mötet med stöd av KCK:s lagar. Enligt erhållna uppgifter fortgår arbetet med att trycka pengar och provsedlarna förbereds för att distribueras till berörda institutioner. Det är också planerat att pengarna ska ges ut den 14 april då kurdiska folkledaren Öcalan fyller år.

Egentligen var det tänkt att detta projekt skulle realiseras först 2014 men eftersom det finns en risk för att det kan uppstå ett finansiellt dilemma tidigareläggs hela arrangemanget.

Kurdaktuellt.se