Än en gång har Turkiet bombat Kurdistan med kemiska vapen och napalm bomber med förödande konsekvenser och lika fruktansvärd är omvärldens tystnad inför det inträffade.

Under kriget som pågått i 30 år mellan Kurdistan och de ockuperade länderna med Turkiet i spetsen har den turkiska armén och dess regeringar brutit gång på gång mot de krigslagar som mänskligheten efter tusentals år upprättat utan att ställas till svars.

Medan detta förskräckliga krig fortgår har tusentals kurdiska byar bränts, miljoner kurder tvingats lämna sina hem och fly till turkiska städer i väst och där utsätts för diskriminering. Dessutom utsattes hundratusentals människor för tortyr, många dött av det, tusentals andra dödats genom utomrättsliga avrättningar, kroppar- för att hemlighålla brotten- dumpats på alla möjliga ställen och inte minst hela Kurdistans natur förstörts till största delen av bombmattor nersläppta av Turkiet och Iran.

Att den turkiska armén använt sig av kemiska vapen mot den kurdiska gerillan och deras förfärliga metoder är ingenting nytt för den kurdiska allmänheten. Kurdiska politiker, människorättskämpar och familjemedlemmar till gerillan uppmärksammat situationen oräkneliga gånger. Däremot är svensk media och det internationella samfundet förstummade. Kurder känner sig svikna, sorgsna och förtvivlade.

Människorättsföreningen IHD:s avdelning i Amed (Diyarbakir) släppte i augusti i år en rapport med titeln: ”Rapport om kemiska vapen 1994-2011.” Rapporten anger att den turkiska armén under denna period genomfört 39 olika operationer där kemiska vapen använts och orsakat 437 kurdiska gerillor död. Under de senaste åren har vissa av dessa operationer uppmärksammats något i internationell media. Trots detta har inga åtgärder vidtagits gentemot Turkiet som således kunnat fortsätta denna krigföring med de internationella krafternas goda minne. Även om Turkiet skrivit på konventioner som binder de till dessa lagar efterlevs de inte i praktiken. Det inför hela den demokratiska världen.

Senaste exemplet är 35 kurdiska gerillor som likviderades just genom kemiska vapen och napalm bomber. De dödas kroppar på bårhuset visade tydliga tecken på kemiska vapen. Denna händelse visar återigen att så länge det internationella samfundet ignorerar Turkiets brott mot Genève konventionens alla fyra delar gör det möjlig för Turkiet att fortsätta med berått mod begå dessa fasansfulla krigsförbrytelser.

FN bör införa sanktioner mot Turkiet och Turkiets premiärminister Erdogan tillsammans med hans stab måste ställas inför en krigsdomstol övervakad av FN. Vi uppmanar därmed Förenta Nationerna och Organisationen för förbud av kemiska vapen (OPWC), EU, USA att omedelbart skrida till handling och följa upp dessa uppgifter. En grupp oberoende experter inom detta område bör omedelbart ta sig till Kurdistan norra del (östra Turkiet) och sätta igång en utredning om händelsen för att uppdaga de ohyggliga brotten som begicks.

Det är enbart då vi kan förhindra att något liknande inträffar igen i all andra fall kommer dessa otäcka handlingar att fortgå och kurdernas lidande blir ännu större.

Kurdiska Rådet i Sverige

Fridhemsgatan 44-46

112 40 Stockholm

Kontakt: 08-652 43 30

Mail: Info@kurdiskaradet.se

Kurdaktuellt.se