Efter de senaste dagarnas diplomatiska turbulens och polemik mellan Turkiet och Israel, planerar nu Israel att straffa Turkiet på flera områden.

Israels ultra nationalistiska utrikesminister Avigdor Lieberman förbereder en ”bestraffningsplan” kontra Turkiet. Enligt tidningen Yedioth Ahronoth, kommer Israel att bestraffa Turkiet på fyra olika områden, och det ska presenteras i Knesset för regeringen.

Här är de fyra viktigaste komponenterna i Yedioth Ahronoths bestraffningsplan:

Bojkott av resor: Om planen går igenom, så kommer Israel att införa en omfattande rese-bojkott av sina medborgare till Turkiet. Regeringen ska då uppmana sina medborgare ifrån att resa till och från Turkiet. Även soldater som var med i operationen då nio turkiska aktivister dödades på Mavi Marmara avråds ifrån resor eftersom de eventuellt kan gripas av turkisk polis.

Samarbete med armenier: Lieberman som har ett planerat besök till USA, ska genomföra flera sammanträden med armeniska lobbyister. Israel ska både ge stöd åt kongress arbeten och stötta armeniska diasporan i oegentligheterna kring Ararat berg regionen.

PKK skall bistås: Avigdor Lieberman planerar dessutom stödja PKK i deras kamp. Han ska träffa flera höguppsatta PKK representanter i Europa och stödja de för att stärka dem. Till och med vapen försäljning samt militär utbildning kan bli aktuellt.

Fokus på minoriteter: Utrikesministern Lieberman ska inte enbart beröra den kurdiska frågan, han ska därtill pressa Turkiet om andra minoriteter likaså. Lieberman anser situationen för all slags minoriteter i Turkiet är oacceptabelt. Vidare anser han att turkiska staten inte är rättvis i minoritets fråga och Israel ska förmedla och utbilda alla missioner i världen om det för att sprida budskapet, det uppger turkiska Hurriyet.

Kurdaktuellt.se