Tidigare högsta generalchefen inom Turkisk militär İlker Başbuğ är nu gripen. Domskäl är ” organisering av terroristorganisation.” Anmärkningsvärd var att gripandet skedde nu när Roboski massakern är så pass högaktuell.

Han förhördes under intensiva säkerhetsåtgärder vid middagstid i Besiktas i Konstantinopels högsta domstol under sju timmar av den auktoriserade statsåklagaren Cihan Kansia.

I det korta uttalande Başbuğ gjorde när han var på väg ut från domstolsbyggnaden sa han ironiskt: ”Den högsta stabschefen av turkiska republiken är gripen med domskäl som, inrättning och ledning av terroristorganisation! Jag låtar den turkiska nationen bedöma situationen.”

Många menar att arresteringen av Başbuğ är ett knep för att ända fokus på den pågående debatten om massakern i Roboski. De uttalanden som gjorts påpekar också att man avser påskynda den rättsliga processen angående Başbuğ .

Historien bakom denna arrestering påbörjade under 2009 när utgrävningar påbörjades i Bedrettin Dalans tomt på Poyrazköy den 21 april samma år. Man hittade 22 stycken s.k. Law pistoler varav 15 var laddade. Başbuğ gick ut i media och sa då att dessa var metallrör och inte pistoler.

Två månader efter detta avslöjande var det ytterligare ett uttalande ifrån Başbuğ som ledde till förhör om hans tid som högsta stabschef inom den turkiska militären. Uttalandet förkastade det s.k. kaosplanet som en pappersbit.

Dagens arrestering började således med förhöret i november 2009 med skrivelsen som skickades till Konstantinopels chefsåklagarkansli som ett meddelande i en bilaga till skrivelsen ”internet promemoria.”

Kurdaktuellt.se