Murat Karayılan, ordförande för KCK:s (kurdiska samhällsunionen) verkställanderåd talade med ANF om Roboski massakern som den turkiska armén avsiktligt begick den 28 december och som resulterade i 35 civilas kurders död.

”Enligt min mening – sade Karayılan – byn Roboski var en medvetet riktad attack i denna tydligt planerade dådet. Denna händelse har stora likheter med illgärningen där 33 kurdiska medborgare slaktades i Ozalp distriktet i Wan (Van) för 68 år sedan. Detta är ett brott och är en del av en samordnad plan. Överlevande säger att alla grupper hade stoppats av turkiska soldater och samlats i området innan bombardemanget”.

Enligt Karayılan: ”De som beställt den här slakten ska säga varför de släppte ner bomber på människor trots vetskapen om att de var civila. Förövarna ska avslöjas och bestraffas. Det kurdiska folket i denna process bör inte avsluta sitt värdiga motstånd på gatorna som också kommer att avgöra framtiden för vårt folk. Attacken från fienden drabbar ett folk som redan är i sorg.”

Karayılan ombads att lämna synpunkter på Arbetsmarknads-, Demokrati och Frihet Blockets vice ordförande Leyla Zana som föreslog att det behövs en folkomröstning i Turkiet till att låta kurderna bestämma själva vilken form av regering och stat de skulle föredra.

”Vi kräver demokratisk autonomi – sade Karayılan, det är en lämplig modell för villkoren i Turkiet och Kurdistan. Dock kommer denna envisa stat att vägra våra krav och det kommer utan tvivel att leda till att det kurdiska folket utvecklar andra sätt och andra metoder vilket kommer att föras upp på dagordningen om inte den turkiska staten samtycker till en rimlig lösning trots alla förslag som ledare Öcalan har lagt fram. Vi är också i en process av diskussioner om Kurdistan och möjligheten till Iraks uppdelning i tre delar är oundvikligt. Det kurdiska problemet måste lösas och vi föreslår att staten ska lösa frågan tillsammans med oss. Annars kommer det kurdiska folkets hitta sin egen väg i linje med rätt för nationellt självbestämmande… Liksom alla andra folk har kurderna också rättigheter som ett av de äldsta folken i historien…”

Slutligen påpekade Karayılan att 2012 blir ett år av frihet. ”Fienden anser att sorg är lämplig för vårt folk – men varken vår rörelse eller vårt folk kommer inte att acceptera detta från och med nu är det dags att stoppa fienden, år 2012 kommer att utveckla denna kamp.”

Vad sade Zana om folkomröstningen?

Leyla Zana uppgav i en intervju med Rudaw att ”Kurderna har krävt självständighet i Mellanöstern under nästan ett århundrade, men regeringarna i Iran, Turkiet, Syrien och Irak vill inte veta av Kurdistan och de försöker att bäst att se till att kurderna stannar under deras överinseende. Ibland är dessa länder mot varandra och du känner att det inte finns någon överenskommelse mellan dem. Men när det gäller den kurdiska frågan är de alla eniga. Kurderna i Syrien, Turkiet och Iran är fortfarande förtryckta och delade. Lyckligtvis kurderna i Irak har någon typ av semi-autonomi. Enligt FN:s resolutioner självbestämmande för nationerna är också en rättighet för kurderna.

Den politiken av tvång måste upphöra mot kurderna. Kurderna bör ha rätt att bestämma sin framtid på egen mark. Varför har inte kurder förenats ännu? Det beror på att kurder har delats och för att de följer traditionella metoder. Frihet, självständighet, federalism är också rättigheter för kurderna. Till exempel kan Turkiet skapa ett federalt system som Tyskland. Ankara kan besluta om de federala frågor och kurderna bör besluta om regionala frågor. Kurderna bör avgöra sin egen framtid genom en folkomröstning. Vi kommer att acceptera resultatet av folkomröstningen som skulle kunna vara självständighet, federalism, etc. kurder ska kunna bestämma sin framtid som alla andra nationer i världen och världen måste acceptera det.”

Kurdaktuellt.se