Det amerikanska försvarsministeriet Pentagon bekräftar nu uppgifterna om att fyra predatorplan skickats till Turkiet. Dessa ordnades enligt ministeriet ”för att stödja Turkiet i bekämpningen av PKK hotet.”

Washington: Amerikanska så kallade drönare (Predator) är en del av Pentagons nya militärdoktrin som går ut på att motarbeta gerillarörelser med helautomatiserade datorstyrda vapensystem både i luften och på marken. Pentagons talesman John Kirby, sade i ett uttalande till pressen att alla amerikanska styrkor i Irak kommer att dras tillbaka i slutet av året och att man på begäran av Turkiet tillställt dessa plan för övervakning.

Planen är obeväpnade och till för att övervaka och spana och upptäcka rörelser. Nämnda plan finns till för att stödja och underrätta Turkiet i kampen mot ”eventuella PKK hot” i södra Kurdistan sade Kirby.

De obemannade förarlösaplanen har under en längre tid övervakat och underrättat Turkiet om aktiviteterna i södra Kurdistan dessutom är baserna för dessa plan är reguljära flygplatser sade Kirby.

Kurdaktuellt.se