Idag 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Den här dagen uppmärksammas av de flesta organisationer som verkar för jämställdhet och av kurdiska kvinnor likaväl. Att vara för jämställdhet vore att vara för fred på samma gång.

Att uppmärksamma kvinnofrågan endast över en dag är inte tillräckligt. Detta ämne är mänsklighetens grundläggande problem och bör uppmärksammas varenda dag. Därför att människans allra första samhällsproblem började med mannens dominans över kvinnan. Ur det perspektivet är detta källan till alla samhällsproblem och lösningen på det är om kvinnans frigörelse ur mannens dominans upphör och leder i sin tur till att befria hela mänskligheten ur hegemonin.

Idag går den kurdiska kvinnan i bräschen för kampen om kvinnans frigörelse. Därför att det är den kurdiska kvinnan som känner bäst till hur denna fråga upptrappades sedan tiden då kvinnofrågan uppstod och utvecklades intill våra dagar. När man känner till grund orsaken till problemet och anledningen till varför det förvärras blir det lättare att förstå kvinnofrågan och därigenom enklare att påverka processen effektivt.

Därmed för den kurdiska kvinnan en väldigt verkningsfull och slående frigörelse kamp. Den kurdiska kvinnan har brutit alla kedjor som omgivit henne och hon verkar inom alla områden. Den i särklass största skälet till kurdiska kvinnan uppnått dessa nivåer är utan tvekan tack vare kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan. Denna verklighet accepteras av alla idag

Kurdiska kvinnan står inte bara vid ord utan organiserar sig själv och verkar inom politiska, kulturella samt andra samhällsområden också. Hon arbetar aktivt och visar vägen för vad gäller förbättringen av diskrimineringen av kvinnan i samhället. Genom att visa vägen för kvinnan och genom att vägleda samhället avlägsnar man inte bara den första samhällssjukdomen utan också befriar samhället och gör det friskt. Med det som utgångspunkt kan inte ett samhälle bli friskt om inte kvinnan befrias.

Vi som kvinnor av denna värld måste mötas på en samarbetsplattform och jobba tillsammans emot det patriarkaliska systemet och emot den kapitalistiska moderniteten. Dessa system förhindrar speciellt kvinnan från att bli fullt medveten, att vara rustad och att bli starkare. Dessutom för att stoppa framstegen tillämpas övergrepp och våld av alla slag för att trakassera och pacificera kvinnan och på det sättet verkar för att förhindra kvinnan att organisera sig.

Kvinnor massakreras igen. Den brutala Massakern i Paris då tre kurdiska kvinnor, Sakine Cansiz, Fidan Dogan och Leyla Saylemez som symboliserade fred, är prakt exempel på detta. Vi kvinnor av denna värld måste visa enighet mot denna massaker. Vi tillägnar 8 mars världskvinnodagen från Clara Zetkin och Rosa Luxemborg till Sakine Cansiz!

Vi kräver rättvisa för att ställa förövarna till massakern i Paris till svars. Och under en så betydelsefull dag välkomnar vi alla kvinnor till vår samarbetsplatsform. Kom och var med oss och stötta oss så att vi kan fortsätta att jobba för jämställdhet, fred och frihet.

Kurdiska kvinnors förening AMARA

Kurdaktuellt.se