Turkiets president Abdullah Gül kommer att besöka Sverige och då är det dags att bryta tystnaden för de kränkningar Turkiet utsätter kurder för. Yttrandefriheten och arresteringarna av journalister och fackligt aktiva i Turkiet är grova brott mot folkrätten.

Den 11 mars kommer Turkiets president Abdullah Gül att avlägga statsbesök i Sverige. Han ska möta kungen, riksdagens talman, statsrådet och företrädare för svensk näringsliv.

Regeringen och Carl Bildt bör då ta chansen att kritisera bristen på mänskliga rättigheter och de regelbundna kräkningarna av yttrandefriheten. Hittills har Bildt och den svenska regeringen inte varit intresserade av att ta upp de här frågorna på allvar. Sverige ser framstegen, men inte orättvisorna, och föredrar att fördjupa de ekonomiska relationerna och handeln länderna emellan.

Carl Bildt är alltid snabb med att berömma de demokratiska framsteg som gjorts i Turkiet, istället för att kritisera arresteringar av journalister, författare och fackligt aktiva. Istället för att ställa Turkiet till svars för förtrycket av kurder.

Det är därför som svenska fackföreningar, MR-organisationer och riksdagsledamöter bör ta upp de här frågorna och kräva att Turkiet sluter att förfölja exempelvis intellektuella, kurdiska politiker och representanter till andra etniska minoriteter.

Turkiets antiterror lagstiftning har lett till att oskyldiga kurder som har demonstrerat och kritiserat AKP-regeringen har fängslats med hänvisning till att man gett stöd åt terrorism. Över 10 000 människor har under senaste tre åren häktats eller fängslas. Idag är 69 journalister och närmare 115 fackligt aktiva fängslade.

Sverige bör därför bryta tystnaden och försvara yttrande- och pressfrihet, samt kräva att landets politiska fångar ska friges.

Kurdaktuellt.se