I etymologisk mening betyder terror ”fruktan.” Detta begreppet uppstod i slutet av 1700-talet efter franska revolutionen. Terrorism kan också delas i politisk-och religiös terrorism. Men oavsett hur man vänder och vrider på det handlar det om systematisk användning av stora proportioner våld.

Någon entydig och global definition på vad terrorism är och vem som anses vara terrorist existerar dock inte. Det trots att både FN och EU försökt definiera benämningen. Eftersom varje enskild stat har limiterat terrorism utefter sina egna politiska-och ekonomiska intressen torde en sammanfattning av alla dessa länders begreppsförklaring av terrorism på ett ungefär lyda: ”Att ingjuta fruktan via systematiska våldshandlingar i civila för att få igenom politisk vilja.” Så långt är vi överens men det är också anmärkningsvärt att några av världens militärt starkaste länder ”uppfyller” kraven om terror per definition. Även om terrorism kallas för den svages krig genomförs terrorism, i sin mest groteska form, av suveräna stater gentemot befolkningen än snarare av enskilda individer eller organisationer mot stater som många kan tänkas tro. Detta beror på en organiserad stats förmåga att tillämpa systematiskt våld är inte jämförbart, rent storleksmässigt, med några individers löst sammansatta aktioner mot staten. Terrorism var också  begränsat till och förknippat med vissa specifika länder framtill cirka 30 år sedan men är idag en internationell angelägenhet.

Ett exempel är Kina som fängslar tibetanska frihetssträvare, skjuter demonstranter på öppen gata och drar järnvägar genom Tibet för att ”kinesera” Tibet. Ett annat är Ryssland som bombar sönder Groznyj för att hålla kvar Tjetjenien inom ryska federationens gränser. Liknande tillvägagångssätt urskiljer vi i Iran som torterar och avrättar kurdiska frihetskämpar, och inte minst i Turkiet där de bränner kurdiska byar och tvingar kurder på flykt för att…ja, för att få igenom politisk vilja! Exemplen på illdåd begångna av suveräna stater gentemot försvarslösa folk/ minoriteter med överinseende av dess styre är oräkneliga.

Därtill supermakten, USA, som är ett av de länder som är mest involverad i att ”bekämpa terrorn” är även det land som orsakat flest människors död sedan andra världskriget. Korea och Vietnamkrigen är bra exempel på det. De har också stämplat diverse sammanslutningar för att vara terrororganisationer. Ett exempel är PKK, som är en befrielse rörelse för 40 miljoner kurder världen över. Det finns flertalet exempel och av dessa går det att urskilja en viktig gemensam nämnare, nämligen, dessa rörelser eller organisationer gynnar inte USA:s politiska-och ekonomiska vinstintressen.

Hur blev då USA vad den är idag?

Genom terror! Året är 1775 och Nordamerika styrs i stort sett av kolonialmakten, Storbritannien. Men med stödet från andra europeiska länder som Frankrike och Spanien utfördes väpnade attacker mot Storbritannien. Precis som dagens PKK mot Turkiet, PJAK mot Iran, tamilska Tigrarna mot Sri Lanka, ETA mot Spanien osv. Amerikanernas terror då ledde sedan till USA:s självständighetsförklaring året därpå. Därmed möjliggjorde ”terrorn” skapandet av en ny stat.

Ska inte USA kallas för en terrorstat idag i sådana fall?

Egentligen ja. I och med  USA grundades genom terrorhandlingar. Å andra sidan betecknas inte en stat som en terrorstat grundat genom terrorhandlingar av USA. Däremot kallas, i dagsläget, en redan självständig stat som stödjer terrororganisationer för terrorstat. Men USA, utifrån historiken som synliggjordes ovan, etablerades genom terrorhandlingar. Det enligt definitionen vi förknippar terror med i nuläget. Helt plötsligt har vi en terrorstat som kallar en annan suverän stat för terrorstat eftersom den har gjort sig skyldig till terror per definition av terror från en stat grundat genom terror som inte längre är i tiden… Det må låta förvirrande! Men med detta i åtanke är vi tvungna att omdefiniera terror: ”Terrorism är helt och hållet förenat med politiska och ekonomiska intressen, både innanför såväl som utanför statens gränser utan hänsyn till minoriteters missförhållanden och brist på mänskliga samt demokratiska rättigheter?”

Vi måste också beakta amerikanernas ”amerikanism” med dess historia, kultur och språk på den tiden och huruvida de hade rätt att genomföra terroranfall mot britterna för att skapa en självständig Amerika då, med kurdernas ”kurdism”, baskernas ”baskism” och tibetanernas ”tibetanism” som var och en strävar efter likvärdiga ändamål som amerikanerna också kämpade för på den tiden fast med en historik och rikedom av religion, kultur, seder, traditioner och inte minst språk som amerikanerna inte kommer i närheten av varken då, nu eller i framtiden. Med det som utgångspunkt kan terrorkategoriseringen av exempelvis PKK inte så berättigad, eller hur?

Vad är det som leder till denna definition idag?

USA har kärnvapen och åtnjuter därigenom ett avskräckande effekt som inte går att överträffa med något annat vapen. Emellertid skapar en sådan överlägsenhet en stor maktobalans bland världens länder. Detta bidrar till att smärre organisationer t.ex. al-Qaida tar upp kampen istället för regelrätta krig mellan muslimska stater och USA eftersom dessa är dömda att förlora kriget på förhand. Det samma gäller styrkeförhållandet mellan t.ex. PKK kontra Iran/Turkiet/Syrien. Kurder kan inte, militärt, mäta sig med varken Turkiets eller Irans militära styrka varför det öppnar för ”stridsfickor.” Men det kallas sålunda som terror av USA och EU. Skulle man summera ekvationen uppstår det något mycket dunkelt och lika kristallklart på samma gång, än en gång, men bottnar i sidan av vågen man vill stå på. Man ska också komma ihåg att USA för två och en halv krig samtidigt men får Nobels fredspris på köpet. Därmed klargör det att om våld utförs av en superstat är det krig, oavsett anledning, men om samma våld utförs en svagare organisation är det terror!

Vad hände med demokratin?

Vi individer är med andra ord utelämnade åt sammanslutningar s.k. stater vilka endast bedriver utrikes-och inrikes politik uteslutande i vinstintresse på den världspolitiska arenan. Rätten till liv har för länge sedan minimerats till mikroskopisk storlek eftersom människoliv är alltför facilt. Därtill är personlig säkerhet, yttrandefrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet, rätten till nationalitet etc. som var tänkt att ombesörjas av demokratiska stater är sedan länge urholkat. Med andra ord sållas demokratins grundkonstruktioner om det är en fråga om prioritering. I princip läggs dessa värderingar i skym undan för att inte riskera ekonomiska såväl politiska vinningar. Någon stat som aktivt jobbar för att försvara individens eller ett förtryck folks mänskliga -och demokratiska rättigheter enlighet med FN-stadgarna finns inte. Individens frihet som vi människor i tusentals år krigat och kämpat för torde stå över alla val och rättigheter oavsett varifrån man tittar eller ser. Det borde inte heller föregå varken maktambitioner för enskilda politiker eller politiska-och ekonomiska intressen för suveräna stater.

Så är det inte idag tyvärr. Och Storbritannien som med stor sannolikhet måste ha kallat amerikanska gerillakrigare (eftersom begreppet terrorist inte hade myntats än då) för rövare, mördare och skurkar är idag USA:s främsta allierade. Terror är med andra ord något obeständig, något föränderlig och ombytlig. Något som uppfattas som terror av en nation kan tolkas som gerillakrig av en annan, det som uppfattas som terror idag kan likställas med en självständighetskrig i morgon…

Numan Semsuri

Kurdaktuellt.se