Kurdiska Rådet med uppdrag av Kon-kurd anordnar en manifestation i morgon utanför amerikanska ambassaden och här nedan publicerar vi det pressmeddelande som då kommer att läsas upp.

Kamrater, vi har samlats här idag för att fördöma USA:s stöd till sin allierade Turkiet, vars handlingar inte kan rättfärdigas i någon krigstribunal. USA som startat två krig för att sprida demokratins ovärderliga grundkonstruktioner; rätten liv, rätten till åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, personlig säkerhet och rätten till nationalitet över världen, underminerar det själv genom sitt stöd till, inte helt demokratiska länder som Turkiet. USA vill vara ett föredöme för demokratin och har för avsikt att andra stater följer i dess fotspår. Då måste USA se till att ändra sin utrikespolitik och modifiera det på så sätt att förslavade folk och minoriteter som lever under kontroll av andra stater skall få åtnjuta ett skapligare liv. Det är USA skyldig oss kurder.

Därför att de brott Turkiet nyligen och Iran tidigare begått mot de mänskliga och demokratiska klausulerna är oräkneliga. Det är inte första gången kurder blir föremål för politiska intressen och det är tyvärr inte sista gången heller.

Det var inte så länge sedan 36 unga civila kurder massakrerades i ett välplanerat flyganfall i Roboski, dessförinnan gasades ytterligare 37 kurdiska frihetskämpar ihjäl. Exemplen är många och det har blivit en del av kurdernas vardag att skotten viner förbi, bomber exploderar i och kring byarna, specialpolisstyrkor som trakasserar kurdiska familjer genom påhittade brott, små barn fängslas och torteras, odetonerade bomber som orsakar barn men för livet osv…

USA har vänt ett blint öga och döv öra för de kurdiska kraven som grundläggande mänskliga rättigheter för att inte riskera sin goda relation med Turkiet. USA och Nato-medlemmarna, inklusive Turkiet, har glömt alla löften och vackra ord om demokrati och mänskliga rättigheter. Alla de förändringar de kräver för andra länder, verkar inte gälla för Turkiet. Självklart kan Turkiet göra vad de vill så länge de inte agerar mot amerikanska intressen. Dödandet av oskyldiga kurdiska kvinnor och barn verkar vara okej. Använda förbjudna napalm och kemiska vapen i kriget mot kurdiska frihetskämpar verkar också okej för Turkiet.

Denna barbariska stat har försökt med alla militära medel de har till buds under de senaste 30 åren, utan framgång. Det finns ingen militär lösning på denna konflikt. USA bör inte längre vara en del av det blodiga krig som förs mot kurder. Alla politiska fångar och journalister måste släppas. Samma sak gäller folkvalda kurdiska politiker och alla små barn likaså. Isoleringen av Öcalan måste upphöra omedelbart. Vi tror starkt på att lösningen av den kurdisk-turkiska konflikten genom dialog och fredliga medel och USA måste ta rollen som fredsmäklare på samma sätt som de mäklar fred mellan Israel och Palestina. Alla delar skulle ha nytta av denna process. Vi ser fram emot att diskutera detta i en positiv atmosfär med er tillsammans med representanter från den turkiska sidan i en mycket snar framtid!

Kamrater, vi får aldrig glömma att det är vår skyldighet att visa vårt stöd och vår solidaritet med våra landsmän som ständigt utsätts för ohyggliga repressalier från ockupationsmakterna. Vi får inte inge upp hoppet, så länge vi har hoppet kvar, överlever kampen. För i slutändan har vi bara oss själva mot dessa främmande makter och vi måste hålla ihop ända till kaklet.

Kurdiska rådet i Sverige

Stockholm 2012.01.12