Hultqvist (S) vill ha svar av Sveriges utrikesminister Carl Bildt

Utvecklingen i Turkiet är förfärande. Under flera år har en systematisk förföljelse pågått i förhållande till BDP – freds- och demokratipartiet. Det handlar om folkvalda politiker som fängslats. Därutöver har journalister, författare, förläggare och medborgarrättskämpar gripits. Sedan i maj 2009 har 7 748 personer anhållits på tvivelaktiga grunder. De flesta av dem är medlemmar i BDP.

Nu senast nåddes vi av rapporter om en flygattack mot den kurdiska byn Roboski i sydöstra Turkiet där 35 människor, de flesta barn och ungdomar, dödats. Förföljelsen av den kurdiska befolkningen är oacceptabel och måste fördömas av den svenska regeringen.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att starkt markera det oacceptabla i den förföljelse den turkiska staten bedriver mot BDP samt den fruktansvärda flygattacken mot byn Roboski?

Kurdaktuellt.se