Konferens om femicide (kvinnomord) i skilda former som anordnades av KKE (Kurdiska Kvinnorörelsen i Europa) ägde rum i idag Bååtska rummet i Gamla Stan i Stockholm.

Konferensens vars mål att stoppa och upplysa om femicide i Mellanöstern i synnerhet och världen i allmänhet, drog mycket medialt uppmärksamhet. Huvudtemat gick ut på att upplysa om detta fenomen som förekommer i så gott som alla världens länder. Oavsett om det är män eller kvinnor så har vi alla en skyldighet att vara med i arbetet med förebyggande åtgärder. Detta är ett problem som angår oss alla och vi måste därför försöka förhindra det med de medel som finns till buds. Därför att det är ett problem som uppstår ur det patriarkaliska samhällssystemets primitiva värderingar och synen på kvinnan som ett hedersobjekt, en kvarleva från medeltidens feodala samhällssystem.

Åtskilliga kvinnor som mördas varenda dag av antingen sina män, pojkvänner, bröder eller fäder är sålunda offer för denna mentalitet. Denna syn måste därför förändras omgående med radikala politiska initiativ, sades det.

Konferensen huvudrollsinnehavare kurdiska BDP (Fred och demokratiska partiet) Sebahat Tuncel som flögs hit, talade om det styrande partiet AKP:s i Turkiet sätt att se på kvinnofrågan idag. ”AKP tror inte på jämställdhet och något sådant existerar inte! De har startat en häxjakt likt inkvisitionsdomstolarna under medeltidens Europa på kurdiska kvinnor för att kväsa kampen om jämställdhet. De har också gett AKP:s egna parlamentariker i uppdrag att ta fram vetenskapliga belägg för att jämställdhet inte är något man ska sträva efter utan kvinnor bör föda åtminstone tre barn var.”

Med det vill man också mynta ett nytt begrepp i världsspråken, nämligen femicide, och därmed försöka få FN att acceptera det som ett krigsbrott likt genocide.

Vill ni veta mer om innehållet i konferensen och vilka som närvarade kan ni läsa fyra tidigare inlägg under rubriken ”Stoppa Feminicide” och bilder finns det under fliken ”bildgallerian.”

Kurdaktuellt.se