Nu har vi lagt till en kommentar funktion så att alla som är medlemmar får möjligheten att kommentera artiklarna.

Inga kommentarer kommer att granskas eller censureras och vi på kurdaktuellt.se tar inget ansvar för vad som skrivs i kommentarrutan. Men vi hoppas däremot att läsarna följer de oskrivna regler om etik och moral för att eventuellt skapa en harmonisk diskussionsforum. Vi på redaktionen hoppas att våra läsare finner den nya funktionen enkel och praktisk för ändamålet. Om det är någonting som ni skulle ha synpunkter på, är det bara att ni mailar det till oss på info@kurdaktuellt.se.

Kurdaktuellt.se