Vad vi vet om coronavirus

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med planerade resor till turistområden i fjällen att tänka efter innan de åker. Det beror på smittrisken, att det kan bli svårt att få vård och svårt att ta sig hem. (För mer nyheter om coronaviruset dag för dag, se tidslinje längre ner i artikeln)

(Texten uppdateras)

Senaste nytt:

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att fundera på om de verkligen behöver åka till turistområden.
   
 • Myndigheten har sedan tidigare också avrått från resor till och från storstadsregioner och uppmanar alla att tänka över om en resa verkligen är nödvändig.
 • Kalifornien inför karantän
 • KI-professor tror på vaccin inom ett år
 • Svenska kullagerjätten SKF stänger fabriker tillfälligt
 • Volvo Cars stänger fabriker i Torslanda, Skövde och Olofström

Så smittar sars-cov-2

Sars-cov-2 smittar i huvudsak i nära kontakt mellan människor. Viruset smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Smittan kan överföras genom så kallad droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar, eller vid kontakt mellan personer, det som kallas direkt kontaktsmitta. I vissa fall sprids viruset även som areosol, droppar så små att de följer med luftströmmarna något längre än när någon hostar, nyser eller kräks.

Folkhälsomyndigheten uppger att det inte finns några uppgifter beskrivna om att covid-19 kan smitta mellan djur och människor, eller att ett husdjur kan smittas av det nya coronaviruset.

Huruvida viruset kan överleva utanför kroppen och i så fall hur länge är inte klarlagt. Närbesläktade coronavirus har kunnat överleva i flera dagar på ytor och föremål, men detta har krävt särskilda förhållanden. En ny preliminär studie visar att det nya coronaviruset i labbmiljö kan klara sig i upp till tre dygn på stål eller plast.

 

Hur sjuk blir man av covid-19?

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset blir friska. En liten andel kan bli allvarligt sjuka, av dessa tillhör de flesta någon riskgrupp, uppger Folkhälsomyndigheten.

De flesta som har drabbats av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar, har fått lindriga sjukdomssymptom i form av framför allt feber och hosta. Andra vanliga symptom är andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk. För de flesta med lindriga besvär går dessa över av sig själva med egenvård i hemmet.

De som har blivit allvarligt sjuka har fått andningssvårigheter och lunginflammation. En del av dem som drabbats har behövt intensivvård. De allvarliga symptomen har enligt Världshälossorganisationen vanligen uppkommit en vecka efter insjuknandet.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstidenalltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns om smittan och ser inte att personer smittar under inkubationstiden.

Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Det är ännu inte klarlagt om den som har insjuknat i det nya coronaviruset en gång sedan är immun mot smittan.

Det råder fortfarande oklarheter av hur dödligt det nya coronaviruset är. Världshälsoorganisationen uppskattat dödligheten i dagsläget till 1–2 procent av de redan infekterade. Detta grundar sig på internationella studier.

Dödligheten kan dock komma att sjunka, då nya sjukdomar brukar vara förknippade med en omfattande underrapportering. Det betyder alltså att det kan finnas fler som har smittats än vad som har rapporterats.

Vilka är riskgrupperna?

Man vet inte tillräckligt mycket om vilka grupper som är särskilt utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset, uppger Folkhälsomyndigheten. Men en genomgång av studier som finns tillgängliga visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn. Därmed är det en riskgrupp.

Hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar (som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes) är något överrepresenterade bland de allvarliga fallen. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten alla över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra.

China Center for Disease Controls studie från 24 februari bygger på 72 314 patienter, varav 44 672 med bekräftad covid-19, fram till 11 februari.

Sammanställningen visar att de flesta av dem som bekräftats med sjukdomen, 87 procent, var 30-79 år gamla. Majoriteten av alla patienter med bekräftad covid-19, 81 procent, fick lindriga symptom, 14 procent allvarliga och 5 procent kritiska symptom.

Av 44 672 bekräftade fall av covid-19 dog 2,3 procent. Bland patienter över 80 år låg dödligheten på 14,8 procent, för patienter 70-79 år låg dödligheten på 8 procent. Bland kritiskt sjuka patienter låg dödligheten på 49 procent.

Italien har man sett att äldre personer över 85 år tillhör den mest utsatta gruppen.

I en studie publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet 10 mars har forskare tittat på vilka riskfaktorer som är förknippade med högre risk att dö i sviterna av det nya coronaviruset. Underlaget är baserat på patienter som vårdats för det nya viruset i kinesiska Wuhan.

Enligt studien ska riskfaktorer vara hög ålder, tecken på sepsis och problem med blodets koagulering.

Forskare har sedan tidigare kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

Folkhälsomyndighetens rekommendation till gravida är att vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Det finns hittills endast begränsad information om covid-19 och graviditet.

Läs mer: EU: Snabba pengar till startups som kan tackla coronaviruset

Så många har smittats

Att smittan har spridits snabbt beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot det nya coronaviruset.

Sedan utbrottet och fram till och med fredag morgon 20 mars har totalt 244 523 fall av smittade bekräftats, varav 81 199 i Kina.

Italien är näst efter Kina det land som har drabbats hårdast av det nya coronaviruset, med 41 035 bekräftade fall sedan utbrottet. Därefter följer Iran, Spanien och Tyskland.

Hittills har totalt 86 031 återhämtat sig från covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset,. enligt bekräftade uppgifter.

Totalt 10 030 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset, enligt bekräftade uppgifter, fram till fredag morgon, varav över 3 400 i Italien och över 3 100 i den kinesiska Hubei-provinsen.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning via en karta på nätet.

Så många har dött och smittats i Sverige

Fram till torsdag eftermiddag 19 mars har elva personer i Sverige dött till följd av covid-19.

Det första dödsfallet konstaterades onsdagen den 11 mars när en äldre patient i Stockholm blev det första första svenska dödsfallet. Samtliga dödsfall i Sverige har gällt äldre personer som även har någon annan, underliggande sjukdom.

I Sverige har hittills över 1 400 påvisats smittade av viruset som ger covid-19. Men hur många som faktiskt har blivit smittade i landet är oklart, eftersom den nya svenska strategin är att den som inte är på sjukhus eller tillhör en riskgrupp inte kommer att testas för det nya coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten bedömer det inte längre vara viktigt att veta exakt hur många som faktiskt är smittade i landet, utan kommer i stället att titta på hur stora delar av Sverige som är drabbat och hur hårt. Fokus ligger nu på att prioritera gamla och sjuka samt personal som jobbar inom vård och omsorg.

En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det första bekräftade svenska fallet där någon har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina och tog själv kontakt med vården på grund av sina symptom. Hon bedöms nu vara kliniskt frisk.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare bedömt risken att nya coronafall upptäcks i Sverige vara hög, på grund av den senaste tidens utveckling i världen.

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällspridning av covid-19 i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, och har därför höjt risknivån för smittspridning till den högsta.

Så undviker du smitta

Risken för samhällsspridning av covid-19 i Sverige bedöms för närvarande vara mycket hög. Därför uppmanas alla att vara uppmärksamma även på milda symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du ska också vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobbet eller till skolan.

16 mars uppmanade Folkhälsomyndigheten alla i Stockholmsregionen som kan att arbeta hemifrån.

Det är av särskild vikt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfekton. Anhöriga uppmanas undvika nödiga besök på sjukhus och äldreboenden och har man luftvägssymptom ska man inte besöka dessa alls.

För att minska risken för smittspridning har regeringen beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Det här förbudet inbegriper inte kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor. Folkhälsomyndighetens bedömning är att det för närvarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att de som är friska kan åka till jobbet och skolan. Den som känner sig sjuk ska dock stanna hemma.

Personer över 70 år uppmanas begränsa sina nära kontakter med andra.

En allmänt förebyggande åtgärd för att undvika smitta är att ha god handhygien. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Om du inte har tillgång till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Munskydd skyddar inte mot smitta, men den som är sjuk kan till viss del skydda sin omgivning från att vätskepartiklar sprids vid till exempel hosta och nysningar om den bär ett munskydd, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Sverige inför ett inresestopp från tredje land från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar framåt.

Så vet man om någon är smittad

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover och genomföra labbtester, där man undersöker prover från den aktuella patienten och jämför med den genetiska sekvensen för det nya coronaviruset.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som gör mikrobiologiska analyser för att ställa diagnos. Myndigheten förklarar att man använder etablerade metoder som metagenomik, elektronmikroskopi och virusodling. I Sverige rekommenderas nu att vården endast ska testa personer som kan behöva sjukhusvård, samt personer som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg.

Vad heter den nya sjukdomen?

Det nya coronaviruset heter severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

Vad är en pandemi?

Onsdag 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en pandemi. Det är samma status som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och den så kallade svininfluensan har haft.

– Vi är allvarligt oroliga över de alarmerande nivåerna dels av spridningen och svårighetsgraden, dels av passiviteten, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus på en presskonferens i Genève, skriver TT.

Folkhälsomyndigheten uppger att en pandemi innebär ”en omfattande spridning till alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom. Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.”

Att kalla för utbrottet för en pandemi har dock ingen juridisk betydelse.

– Men att använda begreppet betonar vikten av att världens länder samarbetar öppet med varandra och bildar en enad front i våra ansträngningar för att få situationen under kontroll, säger smittspridningsexperten Nathalie MacDermott vid King’s College London till Reuters, uppger nyhetsbyrån TT.

När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset?

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot viruset. WHO tror att ett första vaccin mot det nya coronaviruset kan vara framställt först om 1,5 år.

Det är framför allt två metoder som är aktuella för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset, berättar forskning.se. Det ena går ut på att odla virus i cellkulturer. När man har tillräckligt mycket virus avdödas smittämnet med värme, formalin eller strålning. Sedan sprutas det in i kroppen, för att trigga immunförsvaret. Detta gör att immunförsvaret reagerar och går till attack när det verkliga viruset försöker infektera celler.

Den andra metoden, som de svenska forskarna utgår från, fungerar principiellt på ett liknande sätt. Skillnaden är att man använder virusets gener, framställda på syntetisk väg, i stället för avdödade virus.

Den behandling som smittade får går ut på att stödja funktionen hos organ, som lungorna och njurarna.

Varför har Sverige inte infört hälsokontroller på flygplatser?

Folkhälsomyndigheten uppger att hälsokontroller av resenärer inte är en effektiv åtgärd för att begränsa smittspridning. Det är en resurskrävande åtgärd, och möjligheten att identifiera smittade är begränsad eftersom detta bara fångar upp personer som redan har utvecklat symptom.

”För passagerare på flygplan från riskområden med symtom på sjukdom finns redan en skyldighet för befälhavaren (flygkaptenen) om informationsplikt till ankommande flygplats. Om sjukdomsfall konstateras på internationella transporter följs det även upp med kontaktspårning där passagerare som utsatts för risk kontaktas”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Hur agerar företagen för att förhindra smittospridning?

Här hittar du Ny Tekniks samlade genomgång av hur det nya coronaviruset slår mot svensk industri.

På tisdag den 10 mars har Spotify, med cirka 5 000 medarbetare globalt, uppmanat samtliga medarbetare att arbeta hemifrån de närmaste två veckorna för att hejda smittspridning. ”Vi har alla en skyldighet att fördröja spridningen av viruset och därmed det förväntade trycket på vårt sjukvårdssystem. Jag hoppas andra företag i Sverige följer efter”, skriver Spotifys vd Daniel Ek på Twitter.

Google har uppmanat anställda i Nordamerika att jobba hemifrån för att förhindra smittspridning.

Twitter uppmanar alla sina anställda att jobba hemifrån.

Årets upplaga av spelmässan E3, Nordamerikas största, har ställts in.

Den stora industrimässan i Hannover flyttas fram med anledning av coronaviruset. I stället för april ska den hållas i juli.

Årets Mobile World Congress ställdes in. Även bilmässan i Genève ställs in. Schweiz har infört ett förbud mot alla arrangemang med över 1 000 deltagare för att förhindra smittspridning.

Arrangörerna bakom Game Developers Conference har valt att skjuta upp konferensen av oro för smittspridning.

Facebook har också bestämt sig för att ställa in sin årliga utvecklarkonferens F8 i San Jose, Kalifornien, i början av maj på grund av virusutbrottet.

South by Southwest-festivalen i Texas som skulle ha ägt rum 13-22 mars har ställts in av oro för det nya coronavirusets spridning.

Apple stänger över 450 av sina butiker i 21 länder fram till 27 mars, för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller inte Apples butiker i Kina. Samtidigt donerar Apple över 15 miljoner dollar för att bekämpa det nya coronaviruset. Techjätten uppmuntrar sina anställda att jobba hemifrån om det är möjligt och uppmanar övriga att minimera sina sociala kontakter.

H&M har stängt sina 181 butiker i Italien. Även Ikea håller sina 21 varuhus och fem shoppingcenter i landet tillfälligt stängda.

H&M stänger även tillfälligt alla butiker i Polen, Spanien, Tjeckien, Bulgarien, Belgien, Frankrike, delvis Grekland, Österrike, Luxemburg, Bosnien-Hercegovina, Slovenien och Kazakstan.

AB Volvo stänger sin lastbilsfabrik i Tuve från och med måndag den 23 mars.

Ford avbryter nu tillfälligt produktionen vid sina största anläggningar i Europa.

Scania stoppar all produktion i Södertälje, Luleå, Oskarshamn, Frankrike och Nederländerna från 25 mars. Anläggningen i Anger, Frankrike, stängde 17 mars.

Svenska kullagerjätten SKF stänger tillfälligt tre fabriker i Europa, i Spanien, Frankrike och Italien, och drar samtidigt ner på personal.

Volvo Cars meddelar att man tillfälligt stänger fabriker i Torslanda, Skövde och Olofström samt i belgiska Gent och amerikanska South Carolina. De svenska fabrikerna har stängt mellan 26 mars och 14 april.

Tesla stänger tillfälligt sina två fabriker i USA, i San Francisco och i New York.

Det nya coronaviruset – en tidslinje

20 mars:

 • Under en pressträff på fredagseftermiddagen har Folkhälsomyndigheten uppmanat alla som planerar resor till turistområden i fjällen att tänka efter innan de åker. Det är inte problematiskt att vara i naturen. Däremot ser myndigheten risker med att vara i trånga miljöer, som skidliftar och köer i affärer. Om man insjuknar i det nya viruset och befinner sig i ett turistområde kan det bli svårt att få vård och svårt att ta sig hem. Dessutom menar myndigheten att det inte är acceptabelt att arrangera diskotek, pubar och barer där människor trängs. ”Det är en för stor risk när det är en samhällsfarlig sjukdom”, säger generaldirektören Johan Carlson.
 • Arbetet med att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset pågår för fullt på flera håll i världen. KI-professorn Matti Sällberg, som utvecklar ett genetiskt vaccin, tror att det kan ta endast nio månader tills ett vaccin kan börja användas lite mer brett, berättar nyhetsbyrån TT. Detta då forskarna är inriktade på att ta fram just ett genetiskt vaccin, där man utgår från den genetiska koden, i stället för att först producera de delar av viruspartikeln som ska bidra till att skapa immunitet. Läkemedelsverkets vaccinexpert Charlotta Bergquist har dock uppgett att ett färdigt vaccin som kan användas brett kan dröja ett par år.
 • Volvo Cars meddelar att man tillfälligt stänger fabriker i Torslanda, Skövde och Olofström samt i belgiska Gent och amerikanska South Carolina.
 • Swedavia varslar 800 medarbetare och korttidspermitterar 1 900 tillsvidareanställda medarbetare, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.
 • Argentina har landets president utlyst obligatoriskt utegångsförbud för att förhindra smittspridning. Förbudet gäller från och med i dag, fredag, och åtminstone mars månad ut. Transport till närliggande mataffärer och apotek, som får hålla öppet under denna tid, är fortfarande tillåtna.
 • Spanien stänger alla hotell i sju dagar för att förhindra smittspridning.
 • Från och med i dag fredag har USA:s folkrikaste delstat Kalifornien infört karantän för att förhindra smittspridning.

19 mars:

 • Under en pressträff på torsdagseftermiddagen har statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten nu avrått från resor till och från storstadsregioner. Att göra sådana resor riskerar att sprida den nya coronasmittan i landet, säger han. I ett pressmeddelande ber Folkhälsomyndigheten alla att tänka över om en resa verkligen är nödvändig. ”Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige”, står det bland annat. Den som är sjuk bör inte resa alls.
 • Stockholm ställer in planerade operationer och förbereder sig nu på att ta emot fler virusdrabbade, berättar SVT Nyheter. Stockholms stad har infört besöksstopp på äldreboenden och servicehus.
 • Från och med i dag, torsdag, får ingen köpa mer än tre förpackningar per gång av febernedsättande läkemedel med paracetamol på apoteken, rapporterar Dagens Nyheter. Detta för att motverka hamstring och att det ska uppstå brist.
 • Sverige uppges ha säkrat leveranser av andningsskydd till den svenska sjukvården.
 • Enligt en sammanställning från Lif, de forskande läkemedelsföretagen, pågår just nu minst 40 forskningsprojekt inriktade på att ta fram ett vaccin och 400 läkemedelsprövningar för att se vilka läkemedel som kan vara effektiva mot det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT.
 • Svenska kullagerjätten SKF stänger tillfälligt tre fabriker i Europa, i Spanien, Frankrike och Italien, och drar samtidigt ner på personal.
 • Kina rapporterar inte ett enda nytt inhemskt fall av det nya coronaviruset på torsdagen. Det är första gången det har hänt sedan man började föra daglig statistik över utbrottet i januari. Dock har 34 nya fall konstaterats i landet, där det rör sig om personer som har rest in från andra länder. I den tidigare hårt drabbade Hubeiprovinsen har man börjat lätta på de hårda restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning.
 • Italien förlänger sin karantän, som innebär att landet har mer eller mindre stängt, efter den tidigare bestämda tidsfristen den 3 april.
 • Mexiko har antalet bekräftat smittade ökat till 118 och ett första dödsfall inträffat knutet till det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
 • Ryssland har det första bekräftade dödsfallet relaterat till det nya coronaviruset rapporterats. Det ska röra sig om en äldre kvinna med underliggande hälsoproblem som dog av lunginflammation.
 • Rumänien har regeringen infört stränga straff för den som bryter mot sin karantän, den som gör det riskerar fängelse. I dagsläget ska drygt 3 800 personer i landet vara placerade i karantän.

 

18 mars:

 • Två personer har avlidit i covid-19 under dagen, vilket gör att antalet döda i Sverige uppgår till 10.
 • Lastbilstillverkaren Scania meddelar att produktionen stängs i de svenska fabrikerna i i Södertälje, Luleå, Oskarshamn från 25 mars. Även anläggningar i Frankrike och Nederländerna från 25 mars.
 • Världshälsoorganisationen har varnat för att självmedicinera med ibuprofen för att motverka det nya coronaviruset. Men svenska Läkemedelsverket ser ingen anledning att göra en generell avrådan från att vare sig ta Ipren eller andra antiinflammatoriska värktabletter, berättar SVT Nyheter. Myndigheten har i dagsläget inte kännedom om någon data som talar för att substanser som ibuprofen skulle vara farligt vid covid-19 jämfört med andra virusinfektioner.
 • Flera läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö har konstaterad eller misstänkt covid-19, rapporterar Sydsvenskan. Detta gör att att den drabbade avdelningen för specialiserad kirurgi skär ned.
 • Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna räknar med att antalet svårt sjuka patienter i covid-19 kommer att öka kraftigt de närmaste dagarna, enligt Dagens Nyheter. Sjukhuset har nu satt upp ett tält utanför entrén till Nya Karolinska i Solna för att möta efterfrågan på vård.
 • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att hjälpa regionerna att öka antalet intensivvårdsplatser i landet.
 • Sveriges Radios Ekot rapporterar nu att personer som är svårt sjuka i covid-19 i Sverige för första gången har behandlats med ett läkemedel som har utvecklats mot ebola. Läkemedlet är ännu inte godkänt, men kan användas efter att Läkemedelsverket gett sitt tillstånd.

 • På flygbasen Ärna i Uppsala ska Försvarsmakten öppna ett fältsjukhus med 30 intensivvårdsplatser för coronapatienter, meddelades på onsdagen

 • I Italien har antalet dödsfall till följd av coronaviruset ökat med 475 personer senaste dygnet, det högsta antalet hittills i landet.

 • Storbritannien stänger alla allmänna skolor från och med fredag 20 mars, och premiärminister Boris Johnson uppmanar även privatskolor att stänga.

 • Gränsen mellan USA och Kanada stängs, meddelar president Donald Trump på Twitter.

 • Colombia vidtar man nu kraftigare åtgärder för att förhindra vidare smittspridning och beordrar därför bland annat alla över 70 år i landet att isolera sig.

 • Både El Salvador och Nicaragua har under onsdagen den 18 mars rapporterat sina första fall av det nya coronaviruset. El Salvador har sedan tidigare begränsat folksamlingar och infört reseförbud för utländska medborgare. Nicaragua har ännu inte infört liknande restriktioner.

 • Australien skärper också sina åtgärder och inför reseförbud för resenärer från hela världen.

 • Afrika har 30 av kontinentens 54 länder bekräftade coronavirusfall. Totalt handlar det om 450 kända virusfall. Flera läner har infört åtgärder för att förhindra smitta, i form av begränsad eller stoppad flygtrafik. Minst 13 länder har eller ska stänga skolor och universitet.

 • Nederländska forskare uppger att de har hittat en antikropp mot det nya coronaviruset sars-cov-2. Artikeln är dock ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller expertgranskad.

17 mars: Sverige har sammanlagt åtta döda

 • EU stoppar inresor till unionen för att hejda smittspridning.

 • Även Sverige inför ett inresestopp till landet från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar framåt, för resande från tredje land. Inrikesminister Mikael Damberg (S) tror inte att detta kommer att få någon större effekt på smittspridningen, eftersom vi redan ser en nedgång i resandet. Men han menar att det finns en poäng med ett gemensamt agerande inom EU och betonar att vi har ett väldigt ansträngt läge i den svenska sjukvården. ”Då är det inte rätt tid att resa till Sverige”, säger han.

 • EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är försiktigt optimistiskt när det gäller utvecklingen av ett vaccin mot det nya coronaviruset. Ett tyskt forskningsföretag har gjort framsteg som tycks lovande.

 • Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Sverige rekommenderas att stänga, meddelades på en pressträff med statsministern, skolministern och Folkhälsomyndigheten på tisdagsförmiddagen. Förskolor och skolor kan i ett senare skede behöva stängas. Regeringen ”blixtbereder” därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedda för en situation där även grundskolor stänger. Om förskolor och skolor behöver stängas behöver barnomsorg säkras för barn till dem som arbetar i sjukvård eller i andra samhällsviktiga funktioner.

 • Fram till tisdag eftermiddag har åtta personer i Sverige med covid-19 avlidit.

 • Danmark har på tisdagen beslutat sig för att förbjuda folksamlingar med fler än tio personer för att förhindra smittspridning. Därmed stängs många verksamheter, som gym, frisersalonger och nattklubbar. Restauranger ska enbart kunna erbjuda hämtmat. Matvarubutiker ska hålla öppet. Det nya förbudet mot folksamlingar över 10 personer gäller från och med onsdag den 18 mars och fram till åtminstone den 30 mars.

 • AB Volvo stänger från och med måndag 23 mars sin tillverkning i Tuve med 1 500 anställda. Företaget stänger också fler enheter i Europa.

 • Volkswagen stoppar produktionen på merparten av sina anläggningar i slutet av veckan. Sista skiftet på de flesta håll blir på fredag, rapporterar Reuters.

 • När Ericsson håller stämma 31 mars ska vd Börje Ekholm medverka på distans, för att undvika smitta.

 • Flygplanstillverkaren Airbus stoppar produktion och monteringsjobb på sina fabriker i Frankrike och Spanien i fyra dygn.

 • Finland förbjuder sammankomster med fler än tio personer samtidigt. Universitet, högskolor och grundskolor går över till distansundervisning, medan barnomsorg fortsatt håller öppet.

 • Frankrike skärper restriktioner för sammankomster, samlingar med över 100 personer förbjuds. Offentliga platser som restauranger har stängts med undantag för matbutiker, banker och apotek, bland annat. Frankrikes president Macron: ”Vi är i krig”.

 • Runt om i Europa införs liknande eller strängare regler, med bland annat stängda skolor och stängda gränser, bland annat i Tyskland som stänger gränserna mot flera länder. Spanien har utropat nationellt nödläge och infört förbud för alla att lämna sina hem förutom för att gå till jobbet eller köpa mat och andra livsnödvändiga saker. Liknande restriktioner gäller i Italien.

 • Flera länder i Sydamerika stänger sina gränser: Colombia, Chile, Peru. Argentina, Paraguay, Uruguay och Peru begränsar inresor i länderna.

 • USA inför nya riktlinjer för sammankomster, högst tio peroner får samlas på samma plats. Männiksor uppmanas undvika nöjesresor, shopping och onödiga besök. Vidare avråds från att äta på restauranger och besöka barer, med tillägget att det fortfarande går bra med hämtmat.

16 mars: Ytterligare tre döda i Sverige

Region Stockholm meddelar på måndagen att ytterligare tre personer med covid-19 har dött. Det rör sig om tre äldre personer med underliggande sjukdomar som har gått bort det senaste dygnet, vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I hela Region Stockholm har nu totalt fem dödsfall inträffat som kan knytas till det nya coronaviruset. Totalt har sex personer i landet nu avlidit efter att ha insjuknat i covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset sars-cov-2.

På Ikea of Sweden i Älmhult får samtliga cirka 2 000 anställda stanna hemma. Detta beror på att en anställd har bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset.

Regeringen har på måndag morgon presenterat ett nytt krispaket för svenska företag för minst 300 miljarder kronor, om det utnyttjas fullt ut.

Redan från och med måndagen den 16 mars inför regeringen ett system för att möta permitteringar och undvika uppsägningar i Sverige.

Med ett nytt system för korttidspermittering ska företagens lönekostnader kunna minska med upp till 50 procent.

Staten ska också tillfälligt ta över sjuklöneansvaret under april och maj.

Riksdagen drar ned till antalet ledamöter vid omröstningar och sammanträden i kammaren till 55 till slutet av mars. Riksdagens voteringar kräver närvaro i kammaren, det går inte att delta på distans.

Den som stannar hemma för vård av sjukt barn kommer inte längre att behöva ett sjukintyg från den åttonde sjukdomsdagen för att få fortsatt föräldrapenning, meddelade socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi på måndagen. Beslut ska tas av Försäkringskassan inom kort.

Folkhälsomyndigheten uppmanar på måndagen alla som kan i Stockholmsregionen att arbeta hemifrån den närmaste tiden för att minska smittspridningen. Statsepidemiolog Anders Tegnell avråder också äldre från att gå ut, till exempel för att handla, och upprepar tidigare råd om att inte hälsa på äldre släktingar.

Även om den danska regeringen nu har stängt gränsen mot Sverige får Öresundståg rulla in till stationen i Köpenhamn, efter ett beslut fattat i natt. För att få komma in i landet krävs ett giltigt skäl, som att du bor eller jobbar i Danmark, eller ska hälsa på en nära anhörig som är svårt sjuk.

Norge har 1 000 av totalt 23 000 anställda vid Oslos universitetssjukhus försatts i karantän. Sjukhusledningen öppnar nu för att det kan bli nödvändigt att frångå karantänsreglerna och be de medarbetare som är i karantän och symptomfria att ändå komma in och jobba.

Kina har antalet nya coronavirusfall minskat drastiskt, samtidigt som de ökar i andra länder. De senaste dagarna ska fler fall av det nya coronaviruset ha upptäckts hos personer som kommit till landet än bland landets invånare. Kinesiska myndigheter är därför oroliga för att smittan nu förs in från utlandet, berättar nyhetsbyrån TT.

Venezuela försätts nu sju delstater i kollektiv karantän för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. Matleveranser, hälsovård samt viktiga transporter och säkerhetsåtgärder är det enda som är tillåtet från och med måndag morgon.

Nya Zeeland gör precis som Sverige och förbjuder sammankomster på över 500 personer för att förhindra det nya coronavirusets spridning. Skolor och universitet håller dock öppet, precis som här. De som kommer in i Nya Zeeland ska isolera sig i två veckor.

Turkiet har 12 nya fall av det nya coronaviruset konstaterats det senaste dygnet. Totalt har nu 18 personer där bekräftats bära på smittan. I Turkiet är skolor och universitet nu stängda.

New York stänger alla skolor, samtidigt som restauranger och barer enbart får syssla med hemleverans. Även nattklubbar, biografer, teatrar och konsertlokaler ska hålla stängt.

Flygbolaget Finnair drar ned sin kapacitet med 90 procent från och med den 1 april. Upp till 2 000 flygningar ställs in under perioden 16-31 mars.

 

Den 15 mars: Storbritannien kan tvångsisolera äldre

Inom kort väntas den brittiska regeringen komma med besked om tvångsisolering av alla personer över 70 år. Denna riskgrupp kan alltså försättas i hemkarantän för att undvika risken att bli smittad av det nya coronaviruset och undvika dödsfall, och samtidigt se till att sjukvården kan ta hand om de patienter som behöver vård.

Serbien har utlyst nationellt nödläge. Förskolor, skolor och universitet kommer att ha stängt för att förhindra smittspridning. Också Slovakien utlyser nationellt nödläge, vilket inenbär att alla butiker utom mataffärer, apotek, bensinstationer, banker och postkontor stängs.

Under en presskonferens på söndagen har Sveriges statsminister Stefan Löven läst upp ett antal uppmaningar:

 • Stanna hemma om du är sjuk med snuva, hosta eller feber. Detta gäller också vid lindriga symtom.
 • Undvik de besök i sjukvården eller på äldreboenden som kan undvikas.
 • Besök inte släktingar i onödan.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten.

Flygbolaget Sas har lämnat besked om att permittera upp till 90 procent av personalen, eller 10 000 personer. Många flygningar kan drabbas.

 

Den 14 mars: UD avråder från icke nödvändiga resor

På lördagen den 14 mars har UD beslutat att avråda från icke nödvändiga resor till andra länder, det vill säga besöks- och turistresor. Beslutet gäller till den 14 april. Detta beror inte på smittrisken, utan på att man vill se till att resenärer ”inte hamnar i svåra situationer”.

Apoteket avråder äldre och personer i riskgrupper att gå till apoteken, eftersom det är mycket folk i butikerna. I stället uppmanas yngre personer att hämta ut deras läkemedel med hjälp av en fullmakt. Personer med symptom på den nya coronasmittan ska inte heller besöka apoteken, utan göra sina inköp via ombud.

Apple stänger över 450 av sina butiker i 21 länder fram till 27 mars, för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller inte Apples butiker i Kina. Samtidigt donerar Apple över 15 miljoner dollar för att bekämpa det nya coronaviruset. Techjätten uppmuntrar sina anställda att jobba hemifrån om det är möjligt och uppmanar övriga att minimera sina sociala kontakter.

 

Den 13 mars: Allt färre nya fall i Kina och Sydkorea

Det senaste dygnet har åtta nya fall av det nya coronaviruset konstaterats i Kina. Det är den lägsta rapporterade siffran från landet hittills. I den virusdrabbade provinsen Hubei börjar myndigheterna nu att lätta på restriktionerna. Där har omkring 56 miljoner invånare suttit i karantän sedan i slutet av januari.  Däremot har restriktionerna i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei ännu inte lyfts, berättar nyhetsbyrån TT.

Sydkorea rapporterar 110 nya fall av det nya coronaviruset, det lägsta antalet nya fall sedan den 21 februari. Enligt myndigheterna i Sydkorea har antalet nya fall minskat dramatiskt, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Sverige stoppar allt fler sjukhus och äldreboenden för besökare, allt för att förhindra smiittspridning, berättar TT.

 • Region Skåne har infört besöksförbud på sjukhusen för närstående och stoppat drop in-besöken på vårdcentralerna.
 • Från och med i dag, fredag, stoppar Regoin Kalmar besöken på alla länets sjukhus.
 • Region Värmland har infört besöksförbud på alla vårdavdelningar, med undantag för kritiskt sjuka patienter om anhöriga inte har luftvägssymptom. Region Uppsala har infört liknande bestämmelser.
 • Region Stockholm har inte infört något definitivt besöksförbud, men rekommenderar alla sjukhus och geriatriska vårdinrättningar att minska antalet personer som befinner sig på sjukhusen, utöver patienter och personal.
 • Attendo och Vardaga har sedan den 11 mars stoppat för besökare.

Regeringen tillsätter en samordnare gällande coronavirusets effekter på näringslivet, Anders Ferbe som tidigare bland annat varit IF Metalls förbundsordförande.

En nationell lägesbild är att det råder brist på personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial i de flesta svenska regioner. Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) ska därför ha ett möte med tillverkarna om den svenska produktionen under fredagen.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att arbeta förebyggande mot läkemedelsbrist som kan uppstå på grund av det nya coronaviruset.

Den som blir sjuk ska kunna vara hemma från jobbet i 14 dagar utan läkarintyg.

Venezuela och Bolivia har redan ställt in alla flyg från Europa. Nu har även Argentina, Paraguay och Peru bestämt sig för att göra samma sak. Peru har också beslutat sig för att stoppa alla flyg från Asien. Argentina stoppar även flyg från USA, Kina, Sydkorea, Japan och Iran, berättar TT.

Australien uppmanar sin befolkning att ompröva eventuella planer på att resa utomlands.

 

Den 12 mars: Fem anställda på Hallands sjukhus har sars-cov-2

Region Halland bekräftar på torsdagsmorgonen att ytterligare fyra personer som jobbar på Hallands sjukhus i Varberg har testats positiva för coronaviruset. Detta innebär att totalt fem personer som jobbar på sjukhuset har smittats. Inom hela regionen uppgår antalet nu till över 20 personer.

Hallands sjukhus är nu i stabsläge. Personer som behöver akut vård eller förlossningsvård kommer att tas emot på sjukhuset som vanligt, men icke-högprioriterade planerade operationer ställs in på torsdagen och senareläggs.

Den svenska regeringen väljer att inte stänga skolor, eftersom det kan försvåra arbetet att hejda takten på smittspridningen. Men regeringen öppnar för att öka skolornas handlingsutrymme så man kan förlänga terminer, ha undervisning på helger eller undervisning på sommarlovet för att kompensera för den undervisning som eventuellt drabbas i skuggan av det nya coronaviruset.

Smittskyddsarbetet i Sverige har nu fokus på att fördröja och platta till utvecklingen av viruskurvan, så förloppet blir mer långdraget och så sjukvården hinner med, berättar nyhetsbyrån TT.

Kriminalvården stoppar besök och permissioner på samtliga anstalter och häkten, för att förhindra smittspridning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är redo att med kort varsel föra upp 30 förproducerade hus som kan användas för provtagning vid misstänkt covid-19 utanför sjukhus. Flera sjukhus i landet har drive in-provtagtning för personer som misstänks ha smittats med det nya coronaviruset.

Gymkedjan Sats har bestämt sig för att stänga ner alla sina gym från och med torsdag 12 mars klockan 12 och två veckor framåt.

Norge stänger alla förskolor, skolor och lärosäten från och med måndag för att förhindra smittspridning. Landet förbjuder också vårdpersonal att resa utomlands, vare sig privat eller i tjänsten.

Frankrike har på torsdagen beslutat att förskolorna, skolorna och universiteten i landet stänger från måndag, för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset. Detta ska gälla tills vidare.

Tjeckien stänger gränserna för medborgare från ett 15-tal länder, däribland Sverige, för att förhindra smittspridning. I landet ska nu undantagstillstånd råda i 30 dagar och alla sammankomster med mer än 30 personer förbjuds. Alla skolor ska hålla stängt.

Även Slovakien stänger alla skolor och kommer inte att släppa in utländska resenärer förutom de som kommer från Polen.

Också Portugal har beslutat att stänga skolor från måndag.

USA har infört ett resestopp för resenärer som besökt länder inom Schengen-samarbetet, som omfattar ungefär hälften av Europas länder, från och med fredag den 13 mars. Stoppet gäller  i 30 dygn. Det gäller inte Storbritannien. I New York gäller nu också undantagstillstånd.

Mi Feng, talesperson för Kinas hälsodepartement, uppger att landet har passerat kulmen av cornavirusepidemin.

Twitter uppmanar nu alla sina anställda att jobba hemifrån.


Den 11 mars: Första svenska dödsfallet och stopp för stora sammankomster

Världshälsoorganisationen har på onsdagkvällen gått ut med bedömningen att det nya coronavirusets utbrott är en pandemi. Detta förändrar inte organisationens bedömning av hotet som virus utgör, vad den gör, eller vad länder ska göra. Att kalla för det en pandemi har ingen juridisk betydelse.

– Men att använda begreppet betonar vikten av att världens länder samarbetar öppet med varandra och bildar en enad front i våra ansträngningar för att få situationen under kontroll, säger smittspridningsexperten Nathalie MacDermott vid King’s College London till Reuters, uppger nyhetsbyrån TT.

På onsdagseftermiddagen bekräftade Region Stockholm att en äldre patient som vårdats på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och var smittad av det nya coronaviruset har dött. Patienten hade covid-19 samt underliggande sjukdom.

Regeringen har beslutat att stoppa sammankomster i Sverige till max 500 personer, i enlighet med rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Det uppger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) till Ekot.

– Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande om hemställan som myndigheten gjorde.

Beslutet gäller förbud mot publika evenemang med fler än 500 personer, och gäller alltså inte för större arbetsplatser, skolor eller privata sammankomster.

Region Stockholm har fattat beslut om att fokusera provtagning till personer som redan befinner sig på sjukhus eller är i riskgruppen.

Attendo och Vardaga har infört besöksstopp på sina äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har särskilt uppmanat personer som jobbar med äldre att stanna hemma om de är sjuka.

Regeringen har på onsdagen temporärt slopat karensavdraget.

I Danmark ska alla offentliga skolor, förskolor och utbildningsinstitutioner stänga från och med måndag och två veckor framåt för att förhindra smittspridning. Den danska regeringen förbjuder också folksamlingar med över 100 personer från och med måndag, en skärpning från den tidigare gränsen på max 1 000 personer. Landet har också begränsat resandet och avråder bland annat från resor till Tyskland och Frankrike.

Även i Polen ska alla skolor, förskolor och universitet stänga i två veckor för att förhindra smittspridning. Även biografer, teatrar och museer omfattas av stängningen.

I Norge avråder försäkringsbolaget Tryg från alla utlandsresor. Skälet är att bolaget ser en ökad risk för att bli strandsatt på resmålet, berättar nyhetsbyrån TT.

Att stänga Tysklands gränser skulle inte hejda virusspridningen, menar landets hälsominister Jens Spahn. Grannlandet Österrike har dock gjort en annan bedömning, och har förbjudit inresor från hela Italien. Tysklands förbundskansler Angela Merkel räknar med att så mycket som 60 till 70 procent av den tyska befolkningen kan smittas, eftersom de inte har immunitet och det saknas botemedel.

I den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, som drabbats hårt av det nya coronaviruset, får vissa företag ett okej att återuppta sin verksamhet igen. Det handlar om bland annat kollektivtrafiken och leveranser av medicinsk utrustning, berättar nyhetsbyrån TT. Däremot får invånarna i Wuhan fortfarande inte lämna staden, eller provinsen Hubei. Skolorna håller också stängt.

Samtidigt har Kina beslutat att alla som anländer till huvudstaden Peking från andra länder ska sättas i karantän i två veckor.

Nadine Dorries, biträdande minister inom det brittiska hälsodepartementet, har smittats av det nya coronaviruset sars-cov-2, och har satt sig själv i karantän i sitt hem.

I Italien har ytterligare 196 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset från tisdag till onsdag. Totalt har därmed 827 personer dött efter att ha smittats med sars-cov-2. För att förhindra smittspridning ska alla butiker i landet, förutom matbutiker och apotek, nu hålla stängt. Apple stänger alla sina 17 butiker i Italien på grund av det nya coronavirusets spridning.

I Spanien har över 2 000 personer smittats av det nya coronaviruset. Skolorna i huvudstaden madrid ska hålla stängt i två veckor för att förhindra smittspridning. Det spanska hälsodepartementet räknar med att det kommer att ta mellan en och två månader att få slut på epidemin, men i värsta fall uppåt fyra månader.

Läget i Iran bedöms vara mycket allvarligt. Där har hittills 237 personer dött i sviterna av det nya coronaviruset, enligt bekräftade uppgifter. Men bedömningen är att siffrorna är osäkra.

Personer som rest i de värst virusdrabbade länderna och anländer till Argentina, Colombia och Peru kommer att isoleras vid ankomst, berättar nyhetsbyrån AFP.

I Seattle, på den amerikanska västkusten, har alla samlingar över 250 personer förbjudits fram till sista mars. I San Francisco har samlingar på över 1 000 personer förbjudits, två veckor fram.

Google uppmanar sina medarbetare i Nordamerika att jobba hemifrån.

Årets upplaga av spelmässan E3, Nordamerikas största, ställs in på grund av oro för smittspridning.

Lufthansa ställer in totalt 23 000 flygningar från 29 mars till 24 april.

 

Den 10 mars: Tecken på spridning av covid-19 i Sverige

På tisdag eftermiddag har Folkhälsomyndigheten berättat att man ser tecken på samhällsspridning av covid-19 i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Risknivån för samhällsspridning i landet höjs nu till den högsta. Men myndigheten ser dock inte någon allmän smittspridning i hela landet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller både i arbetslivet och privatlivet. Bedömningen sker utifrån det läge som råder just nu i Sverige och i världen, och är inte en prognos.

Västernorrland, Kalmar, Kronoberg och Jämtland har fått sina första bekräftade coronafall, berättar nyhetsbyrån TT.

Utrikesdepartementet avråder nu från alla icke nödvändiga resor till Italien.

Italien är satt i karantän. I dagsläget beräknas tusentals svenska medborgare uppehålla sig i landet. För att få lämna krävs nu en skriftlig självförsäkran där man uppger skäl till sin resa.

I Italien är förflyttningar nu begränsade till motiverade arbetsresor, resor som görs av hälsoskäl och övriga nödsituationer Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

Det norska flygbolaget Norwegian ställer in fler flyg till och från Italien, med anledning av det nya coronavirusets spridning. I första hand gäller det tisdagens flighter mellan Oslo och Rom, berättar TT.

På tisdagen har Spotify, med cirka 5 000 medarbetare globalt, uppmanat samtliga medarbetare att arbeta hemifrån de närmaste två veckorna för att hejda smittspridning.

 

Den 9 mars: Första bekräftade fallet i Region Halland

Från och med den 9 mars rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även personer som har vistats i den österrikiska delstaten Tyrolen och får symptom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst ska erbjudas test för covid-19.

Region Halland har på måndagen bekräftat sitt första fall av det nya coronaviruset. Det handlar om en person som har varit i Italien, och fick milda sjukdomssymptom efter resan. Patienten har isolerats och regionen bedömer inte att riskläget har förändrats.

Region Jönköpings län bekräftar i ett pressmeddelande att ytterligare två personer är smittade, två kvinnor i 40-årsåldern som har rest i norra Italien. De har milda symptom och behöver inte sjukhusvård, utan är isolerade i sina hem.

I Stockholms län har ytterligare 32 personer konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset. Hittills i länet har totalt 147 fall bekräftats. Av dessa har 121 personer smittats i Italien eller varit i direktkontakt med personer som har smittats i Italien.

Region Värmland bekräftar också ett nytt fall, en högstadielärare i Karlstad som har smittats efter en resa i norra Italien.

I Iran har 43 dödsfall registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 237 personer i landet har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Antalet bekräftat smittade i landet är över 7 000, enligt hälsodepartementet.

I Sydkorea minskar antalet nya fall.

I Kina väljer man nu att stänga de flesta av de tillfälliga sjukhus som har byggts upp på grund av det nya coronaviruset, eftersom antalet nya fall minskar.

Fygbolaget Finnair har beslutat sig för att ställa in planerade flygningar till och från Milano samt Rom. Detta gäller i dagsläget fram till 7 april. Sas har bestämt sig för att förlänga sitt flygstopp till och från norra Italien till den 3 april.

På måndagskvällen utvidgade Italien den karantän som hittills gällt den norra regionen Lombardiet till att gälla hela landet. Den italienske premiärministern Giuseppe Conte uppmanar landets invånare att inte lämna sina hem förutom för arbetet eller nödvändiga ärenden.

Utöver detta förbjuds också offentliga sammankomster i Italien fram till och med den 3 april. Även idrottsevenemang stoppas.

Enligt en ny studie från Johns Hopkins University är inkubationstiden för covid-19 5,1 dagar (medianvärde). Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset och utvecklar symptom gör det inom 11,5 dagar.

Gates Foundation kommer att skicka hemmatester till invånare i amerikanska staden Seattle som är oroliga för att de bär på det nya coronaviruset. Provet skickas in för analys och resultatet ska vara klart efter 48 timmar, berättar MIT Technology Review.

 

Den 6 mars: Ny avrådan från UD

På fredagen har UD beslutat att avråda från icke-nödvändiga resor till delar av Italien och Sydkorea.

De italienska regioner som UD avråder från icke-nödvändiga resor till är Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana. För Sydkorea gäller det staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.

Läkare i Kina har testat att behandla patienter som insjuknat i covid-19 med ett gammalt läkemedel mot malaria, berättar Ekot. Läkemedlet testas som ett antiviralt medel. De kliniska försöken sker på tio olika sjukhus, däribland i Wuhan, Shanghai och Beijing.

Preliminära resultat från 100 patienter tyder på att medlet kan motverka lunginflammation, minska virusmängden och förkorta sjukdomsförloppet för smittade.

EU:s hälsoministrar samlas på fredagsförmiddagen för ett nytt krismöte om det nya coronaviruset. Syftet är att undersöka hur förberedda medlemsländerna är och vilka behov de har.

I ett pressmeddelande bekräftar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att en medarbetare i Karlstad har testats positivt för covid-19.

I Stockholm stänger ytterligare tre skolor tillfälligt på grund av det nya coronaviruset, som drabbat Stockholms län hårdast, berättar nyhetsbyrån TT. Det handlar om Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs samskola och Viktor Rydbergs gymnasium. Av totalt 94 bekräftade svenska fall fram till fredag morgon finns 59 i Stockholms län.

Kunskapsskolan i Nacka håller också stängt på fredagen.

Flera skolor runtom i landet håller sedan tidigare stängt eller har uppmanat barn som har varit i smittdrabbade områden att stanna hemma.

Apple, Google och andra bolag i Santa Clara County, Kalifornien, uppmanas undvika resande och skjuta fram eller helt ställa in event med många deltagare, berättar The Verge. Detta sedan sex nya fall av det nya coronaviruset har bekräftats. Countyt uppmanar också till att minska antalet människor som jobbar på armlängds avstånd från varandra, och att alla som är sjuka ska stanna hemma.

Cupertino, Mountain View, Palo Alto och San Jose ryms alla inom Santa Clara County, vilket gör att beslutet påverkar många stora Silicon Valley-bolag. Förutom Apple och Google handlar det bland annat om Tesla, Netflix, Linkedin, Intel och Nvidia. Facebook och Amazon har också kontor i countyt.

 

Den 5 mars: Antalet svenska coronafall ökar

I Sverige är det Stockholmsområdet som hittills har drabbats värst av det nya coronaviruset. Under morgonen rapporterade Folkhälsomyndigheten att 31 personer i Region Stockholm har konstaterats smittade.

Antalet fall med coronasmitta i Italien fortsätter att öka kraftigt. Den italienska regeringen har beslutat att stänga alla skolor och universitet. Sportevenemang ska genomföras utan åskådare.

I USA har delstaten Kalifornien utlyst nödläge till följd av coronaviruset. Ett kryssningsfartyg på väg till San Francisco har stoppats, rapporterar TT.

Enligt en kinesisk studie av viruset sars-cov-2 förändrar det sig långsamt när det sprids från människa till människa, rapporterar TT. Det ger hopp om att hitta ett vaccin som inte behöver bytas ut lika ofta som influensavaccin.

 

Den 4 mars: Den första smittade i Sverige har tillfrisknat

Det första fallet med konstaterad smitta av det nya coronaviruset, en kvinna i 20-årsåldern i Jönköpings län, har nu tillfrisknat, rapporterar TT.

Antalet smittade personer i Sverige har fördubblats över ett dygn. Från 15 bekräftade fall på måndagen till sammanlagt 30 under tisdagen. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering på onsdagsförmiddagen är antalet smittade i Sverige uppe i 35 personer.

I Europa har Polen fått sitt första bekräftade fall. En man i västra Polen har insjuknat men hans tillstånd ska vara bra.

I Kina fortsätter antalet nya fall att minska.

Flera svenska storbolag har skärpt sina reserestriktioner. Ekot berättar att byggbolaget Skanska har infört resestopp för internationella affärsresor under mars. Ett liknande beslut har industriföretaget Atlas Copco tagit, men med undantag för affärskritiska resor.

Elektrolux har reseförbud till de länder som har drabbats hårdast av coronaviruset.

 

3 mars: Nio nya coronafall i Sverige

På tisdagen den 3 mars har nio nya fall av covid-19 bekräftats i Sverige: fyra i Stockholmsregionen, tre i Västra Götalandsregionen, ett i Region Jönköping och ett första fall i Region Skåne.

Region Jönköpings län bekräftade sitt tredje fall av det nya coronaviruset i ett pressmeddelande på tisdag morgon. Det handlar om en kvinna i 50-årsåldern som är närstående till en man som bekräftats smittad i slutet av februari. De var på samma resa i norra Italien och återvände därifrån den 24 februari. Kvinnan insjuknade den 26 februari, har milda symptom och hålls nu isolerad i sitt hem.

De nya bekräftat smittade i Västra Götalandsregionen har rest tillsammans i norra Italien. Det första fallet i Region Skåne kan också knytas till området.

Sedan tidigare har Sas ställt in sina flygningar till och från Fastlandskina på grund av det nya coronaviruset. Från den 5 mars ställer flygbolaget också in flygningar till Hongkong.

I Sydkorea har myndigheterna beordrats att arbeta dygnet runt för att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset. Hittills har totalt 4 800 personer i landet smittats av viruset och 28 personer har dött.

Facebook och Twitter väljer bort att inte delta på South by Southwest-festivalen i Texas som äger rum 13-22 mars, av oro för det nya coronavirusets spridning.

 

2 mars: Måttlig risk för smittspridning i Sverige

Ytterligare en person har smittats av det nya coronaviruset i Stockholm. Det är det femtonde konstaterade fallet i Sverige och det femte fallet i regionen. Personen vårdas på Karolinska sjukhusets infektionsklinik.

Folkhälsomyndigheten har på måndagen skrivit upp risken för smittspridning i Sverige, från låg till måttlig. Detta beror framför allt på läget i Europa, där hundratals personer har smittats på kort tid, däribland i norra Italien.

I Italien har hittills över 2 000 personer testats positivt för det nya coronaviruset.

Transportstyrelsen har valt att dra in tillståndet för flygbolaget Iran Air, eftersom smittspridningen i Iran inte bedöms vara under kontroll. Därmed har samtliga flyg från Landvetter och Arlanda till Iran nu stoppats.

Utrikesdepartementet uppger att mellan 2 000 och 3 000 svenska medborgare befinner sig i Iran just nu.

I Region Stockholm och Västra Götalands åker nu vårdpersonal i en särskild bil hem till personer som misstänks vara smittade och tar coronavirusprov.

Kinesiska myndigheter har rapporterat 202 nya coronavirusfall. Det är den lägsta siffran sedan i slutet av januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Över 3 000 personer har dött till följd av det nya coronaviruset, varav majoriteten i Kina.

EU har höjt risknivån från måttlig till hög.

EU-parlamentet ställer in 130 evenemang i parlamentets lokaler under tre veckor framöver och stänger för externa besök. Detta ska vara en förbyggande åtgärd mot smittspridning.

Biltillverkaren BMW har sagt till 150 av sina anställda i München att stanna hemma i 14 dagar, sedan en medarbetare testats positiv för det nya coronaviruset.

 

1 mars: Nytt svenskt coronafall

Antalet smittade i Sverige uppgår nu till 14 stycken. Det senaste fallet upptäcktes i Västra Götaland och bekräftades på söndagen. Personen har smittats i norra Italien och upptäcktes via smittspårning, på grund av ett tidigare upptäckt fall. Personen ska inte vara allvarligt sjuk. Totalt sex personer i Västra Götaland har nu konstaterats vara smittade av det nya coronaviruset.

Under söndagen har också fyra nya fall av coronaviruset konstaterats i Norge. Där har nu totalt 19 fall konstaterats hittills, varav fem är anställda på Oslos universitetssjukhus Ullevål. Ingen av de smittade är allvarligt sjuk och samtliga är nu isolerade i sina hem.

I Finland har tre nya coronafall bekräftats, samtliga har kopplingar till en person som tidigare har konstaterats vara smittad. Totalt har sex personer bekräftats vara smittade i landet.

Sedan flera fall av smittade upptäckts på kanarieön Teneriffa har hotellgäster suttit i karantän. Nu har de turister som inte har några symptom och testas negativt mindre än 24 timmar före avresan fått börja åka hem. De får fortsätta sin karantän hemma, berättar nyhetsbyrån Reuters.

I Italien har totalt 34 personer nu dött i sviterna av det nya viruset. Nästan 1 700 fall av smittade har bekräftats där hittills, varav 83 har återhämtat sig från smittan.

I Sydkorea har hittills drygt 3 730 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. Mer än hälften av dessa fall kan kopplas till den kristna rörelsen Shincheonjikyrkan. Nu har huvudstadens Seouls ledning bett åklagare att utreda ledaren och elva andra personer i rörelsen, då de anklagas för att ha bidragit till spridningen av det nya coronaviruset i Sydkorea.

I Iran har elva nya dödsfall och nästan 1 000 smittade bekräftats. Men sifforna är ifrågasatta. Sex epidemiologer i Kanada uppskattar att det snarare borde röra sig om över 18 000 smittade i Iran.

Världens mest populära museum, Louvren i Paris, slutade ta emot besökare på söndagen. Detta berodde på att museipersonalen inte ville jobba av rädsla för det nya viruset.

 

29 februari: Ett till fall av nya smittan i Sverige

På lördagen har ytterligare ett fall av coronasmitta bekräftats i Sverige. Det handlar om en person i Stockholms län, som hittades tack vare smittspårning.

För att öka tillgängligheten av tester har regionen nu börjat med provtagning i hemmet. Personer med en misstänkt smitta kontaktar först 1177. Därefter görs en bedömning om personen behöver testas för covid-19, och om testet ska ske i hemmet. Då kmmer sjukvårdspersonal hem och utför detta. Sedan får personen besked från infektionskliniken på telefon om resultatet av provsvaret. Om provsvaret är positivt transporteras patienten till infektionskliniken.

I Göteborg och Uppsala har man valt att sätta upp provtagningstält utanför sjukhusen för att kunna testa fler personer.

Alla fall som hittills har bekräftats i Sverige kan knytas till utlandsresor i de värsta virusdrabbade länderna, som Italien och Iran, eller genom nära kontakt med någon som har smittats så.

 

28 februari: Färre nya coronafall i Kina

På fredagen beslutade kommunalrådet i Staffanstorp att kommunanställda som har rest i smittspridningsområden för det nya coronaviruset ska stanna hemma under inkubationstiden, vare sig de har några symptom eller ej.

Kommunen uppmanar även skolelever och förskolebarn sm befunnit sig i riskområden att stanna hemma under inkubationstiden. Folkhälsomyndigheten anser att detta inte är en effektiv åtgärd mot smittspridning, eftersom inga studier hittills har visat att barn sprider smittan. En sådan här åtgärd riskerar i stället att slå mot barnen, menar myndigheten.

Vårdguiden 1177 i Region Stockholm inför ett snabbval för människor som hör av sig gällande det nya coronaviruset. Genom att välja knapp 9 kan de personer som befinner sig i regionen och ringer in till Vårdguiden slussas vidare till utbildad sjukvårdspersonal för att få svar på sina frågor.

Det senaste dygnet har antalet nya coronafall minskat i Kina, till 327 stycken. Det är det lägsta antalet nya smittade på över en månad, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har 256 nya coronafall rapporterats i Sydkorea det senaste dygnet.

I Sydkorea kan majoriteten av de bekräftade coronafallen knytas till staden Daegu och området runt detta. Framför allt är det den kristna församlingen Ny himmel och ny jord som har drabbats.

Nigeria har bekräftat det första coronafallet i landet, en man som har varit i Italien. Mannen ska inte uppvisa några allvarliga symptom, men vårdas på sjukhus.

I Japan ska grundskolor och gymnasieskolor hålla stängt från och med måndag för att förhindra smittspridning.

I Sverige rekommenderar arbetsgivarorganisationen Almega nu medarbetare som har varit i riskområden eller som har exponerats för smitta att genast meddela sin närmaste chef detta, för att ha en dialog. Rekommendatinen är att personen ska arbeta hemifrån i 14 dagar.

Facebook har bestämt sig för att ställa in sin årliga utvecklarkonferens F8, som skulle ha ägt rum i San Jose, Kalifornien i maj.

På fredagen stod det också klart att bilsalongen i Genève ställs in. För att förhindra smittspridning har Schweiz förbjudit alla arrangemang med över 1 000 deltagare.

 

27 februari: Fem nya fall i Sverige

På torsdagen har Folkhälsomyndigheten bekräftat att ytterligare fem personer i Sverige har påvisats smittade av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar. Tre av dessa finns i Västra Götaland, varav två har haft nära kontakt med den person som tidigare påvisades smittad. Den tredje personen ska ha smittats under en resa i norra Italien.

En person i Region Uppsala har smittats under en resa i Tyskland. Denna patient vårdas nu.

En person i Region Stockholm har smittats under en resa i Iran. Patienten vårdas isolerat på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare bedömt risken att nya coronafall upptäcks i Sverige vara hög, på grund av den senaste tidens utveckling i världen. Därför var det också väntat att vi skulle få nya fall av smitta i Sverige. Samtliga svenska fall hittills har koppling till resande, antingen direkt eller indirekt via nära kontakt med en smittad person, enligt myndigheten. Det rör sig alltså inte om någon allmän smittspridning.

Personer som kommer till Sverige från kinesiska Hubei-provinsen, Sydkorea, Italien och Iran där det förekommer viss smittspridning eller som har haft nära kontakt med personer från dessa områden uppmanas hålla sig hemma om de känner sig sjuka och kontakta vården via telefon.

Hittills har totalt sju fall av covid-19 bekräftats i Sverige.

Ericsson stängde på torsdagen tre av sina europeiska kontor sedan en anställd i Kroatien insjuknat i covid-19.

Folkhälsomyndigheten anser dock inte att friska personer som har rest i områden där det nya coronaviruset sprids ska stanna hemma. Man är inte farlig för sin omgivning förrän man börjar få symptom (hosta, andningssvårigheter eller feber). Om man uppvisar symptom efter att ha vistats i riskområden utomlands ska man kontakta 1177.

I Italien har antalet döda i den nya coronasmittan stigit till 17. Omkring 650 personer i landet har bekräftats vara smittade.

I Danmark har nu för första gången någon bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset. Det handlar om en man som varit på skidsemester i norra Italien i förra veckan. Danmarks hälsominister Magnus Heunicke säger att situationen tas på mycket stort allvar, och att arbete pågår för att begränsa och spåra smittan, berättar nyhetsbyrån TT.

Också Pakistan och Afghanistan har bekräftat sina första fall av covid-19.

I Sydkorea har antalet nya fall av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya viruset, stigit det senaste dygnet, till 334 nya fall på torsdagen att jämföra med 169 på onsdagen. De flesta som har drabbats finns i staden Daegu, och utbrottet ska framför allt ha drabbat en kristen församling kallad Ny himmel och ny jord

 

26 februari: Andra bekräftade fallet av coronasmitta i Sverige

På onsdagen har det andra fallet av coronasmitta konstaterats i Sverige. Det handlar om en man i 30-årsåldern som besökt norra Italien. Han insjuknade tre dygn efter ankomsten till Sverige och vårdas nu på infektionsklinik på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han ska efter omständigheterna må väl.

Enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg ska förutsättningarna att identifiera dem som har haft kontakt med mannen och som kan ha blivit exponerade för smittan vara goda.

Att ett nytt fall har konstaterats innebär inte att risken för allmän smittospridning i landet är hög.

På onsdagen meddelade arrangörerna av Geneva International Motor Show att den stora bilmässan som börjar nästa vecka blir av.

Ett tiotal passagerare som har fått lämna kryssningsfartyget Diamond Princess vid japanska Yokohama har uppvisat symptom för det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Passagerarna har tidigare testats negativt för viruset.

Sedan tidigare har över 600 personer som varit ombord fartyget bekräftats vara smittade. För ett tiotal av dem bedöms tillståndet vara allvarligt. Tre personer har dött.

Antalet nya smittade och antalet nya dödsfall i Kina minskar. På tisdagen dog 52 personer i sviterna av det nya coronaviruset i landet, den lägsta siffran på över tre veckor. Samtliga fanns i den hårt drabbade Hubeiprovinsen. I samma provins har 401 nya coronafall bekräftats. I övriga landet uppgick siffran till fem under det senaste dygnet.

Eftersom spridningsrisken nu bedöms vara mindre har tre kinesiska provinser nu sänkt sina varningsnivåer: Xinjiang, Sichuan och Inre Mongoliet.

Samtidigt ökar antalet nya smittofall i Sydkorea. Där har ytterligare 169 personer bekräftats ha blivit smittade.

Algeriet har fått sitt första smittofall. Även i Norge har det första fallet av covid-19 bekräftats. I det här fallet handlar det om en person som har besökt Kina.

Irak har bestämt sig för att förbjuda offentliga sammankomster av oro för smittspridning. Dessutom hindras irakiska medborgare från att flyga till nio länder, däribland Kina, Sydkorea och Iran.

Brasilien blev första land i Sydamerika att bekräfta ett fall av covid-19. Det handlar om en 61-årig man som rest i norra Italien. Hans hälsoläge ska vara stabilt och han ska vara i karantän i 14 dagar.

 

25 februari:  Volvo Cars kinesiska bilfabriker har fortsatt stängt

Volvo Cars produktion vid motorfabriken i kinesiska Zhangjikou sätter i gång igen i veckan. Men bolagets tre bilfabriker i landet fortsätter att hålla stängt på grund av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT.

Biltillverkaren ser situationen som allvarlig och räknar med att tappa volym i Kina, både sett till produktion och försäljning, under det första kvartalet i år.

I USA begär regeringen 2,5 miljarder dollar av kongressen för att försöka bekämpa det nya coronaviruset, berättar TT. Över 1 miljard dollar är tänkta att användas för att ta fram ett vaccin.

Sedan en man på Teneriffa insjuknat har omkring 1 000 hotellgäster på ön försatts i karantän.

Svenska utbildningsföretaget Academedia har på tisdagen meddelat att man ändrar rutinerna för att ta emot hemvändande resenärer från Kina. Dessa rutiner gäller medarbetare, förskolebarn, elever såväl som vuxendeltagare. De som har varit i Kina och kommer hem får uppmaningen att stanna hemma i 14 dagar, vilket motsvarar inkubationstiden. Hemvändande medarbetare uppmanas jobba hemifrån och utföra sina ordinarie uppgifter så långt det är möjligt. Vårdnadshavare, myndiga elever och vuxendeltagare uppmanas kontakta förskolan eller skolan direkt.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för att upptäcka personer med covid-19 i Sverige vara hög, samtidigt som risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms vara låg.

Flera länder i Europa har fått sina första coronafall, däribland Schweiz, Österrike och Kroatien. Samtliga drabbade ska ha varit i Italien, där ett hundratal nya fall har upptäckts.

I USA menar smittskyddsmyndigheten att det inte längre är en fråga om ett utbrott kan ske, utan när och hur många personer som kommer att smittas. San Franciscos borgmästare har deklarerat att det råder nödläge i staden nu, på grund av det nya coronaviruset.

Bioteknikbolaget Moderna Therapeutics berättar att har skickat in en möjlig vaccinkandidat mot det nya coronaviruset till statliga forskare i USA.

 

24 februari: Samsung öppnar fabrik igen efter virusfall

En tredje person som har befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama har avlidit i sviterna av det nya coronaviruset.

I Sydkorea valde Samsung tillfälligt stänga en fabrik, sedan ett coronafall bekräftats där. Fabriken, som ligger i Gumi, skulle ha stängt till åtminstone den 24 februari. Efter att man desinficerat lokalen har fabriken nu öppnat igen, rapporterar Zdnet.

Sydkorea är det land som näst efter Kina har drabbats värst av det nya coronaviruset. Där har totalt 763 personer bekräftats ha smittats sedan utbrottet, fram till och med måndag morgon.

Sju personer i Sydkorea har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Arton personer har hittills bekräftats vara återhämtade från smittan.

För att förhindra vidare smittspridning har den sydkoreanska regeringen bland annat förlängt förskole- och skollov. Dessutom ska personer som anländer från Kina omfattas av mer övervakning.

I Kina har antalet nya fall minskat. Det senaste dygnet har 409 nya fall bekräftats, att jämföra med 648 fall dygnet innan. Samtidigt har dock antalet döda stigit, till 150 fall jämfört med 97 dygnet innan.

Kina har sänkt varningsnivån i flera provinser, från den högsta varningsklassen.

Fyra länder har bekräftat sina första coronafall: Irak, Afghanistan, Kuwait och Bahrain.

Under en pressträff betonade Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av det nya coronaviruset till trots, så rör det sig fortfarande inte om någon pandemi. Organisationen utesluter inte att viruset har potential att resultera i en pandemi, men utifrån den information som finns tillgänglig i dag är så inte fallet i nuläget.

 

23 februari: Över 150 bekräftat smittade i Italien

Under helgen har antalet coronasmittade i Italien ökat, från tre bekräftade fall fram till fredag morgon till över 150 fall, inklusive tre äldre personer som har dött i sviterna av det nya viruset. De tre personer som avlidit hade underliggande sjukdomar av allvarligare art.

I de elva värst drabbade italienska orterna råder reseförbud, man får alltså vare sig resa till eller från orterna. Detta innebär att över 50 000 personer är isolerade i vad som kan bli en flera veckor lång karantän, enligt Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Den som bryter mot karantänsreglerna riskerar böter och i värsta fall kortare fängelsestraff.

Karnevalen i Venedig har stoppats och flera sportevenemang har ställts in.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten uppmanar svenskar som har besökt virusdrabbade områden i Italien att genast kontakta sjukvården vid tecken på luftvägsinfektion, berättar nyhetsbyrån TT.

I Kina har Geely börjat sälja bilar på nätet som levereras direkt till kunderna, sedan det nya coronaviruset hindrat potentiella kunder från att besöka deras fysiska showrooms.

 

21 februari: Evakuerade från kryssningsfartyg testades positivt

Två personer som evakuerades från det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama och fördes till Australien har testats positivt för det nya coronaviruset, enligt ABC News.

Innan de lämnade fartyget hade de testats negativt för viruset. Nu har de isolerats och ska må relativt bra.

Totalt 164 personer som befunnit sig på Diamond Princess har evakuerats till Australien och ska nu tillbringa över två veckor vid en karantänanläggning i Howard Springs, i norra delen av landet.

Hittills har över 600 passagerare som varit ombord kryssningsfartyget bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset.

Nyhetsbyrån TT rapporterar att omkring 500 fall av coronavirus har upptäckts på flera fängelser i Kina, något som har väckt oro för nya smittohärdar.

Både Facebook och Sony har bestämt sig för att inte ha någon fysisk närvaro på årets Game Developers Conference, som ska hållas i San Francisco i mitten av mars, av oro för det nya coronaviruset, berättar Engadget. De kommer i stället att dela med sig av sina nyheter på nätet.

I Sydkorea har ytterligare en person dött i sviterna av det nya viruset, därmed har två personer i landet dött på grund av det nya coronaviruset.

Hittills har 76 727 personer smittats av det nya coronaviruset, varav 75 467 personer i Fastlandskina, enligt bekräftade uppgifter. Sydkorea är det land utanför Kina med flest bekräftade nya coronavirusfall, totalt 156 stycken.

Totalt 18 562 personer har återhämtat sig från det nya coronaviruset. Totalt 2 247 personer har dött.

 

20 februari: Två på kryssningsfartyg döda

En man och en kvinna i 80-årsåldern som varit ombord den virusdrabbade lyxkryssaren Diamond Princess har dött i sviterna av smittan. De lämnade fartyget, som har hållits isolerad i hamnen i japanska Yokohama, i förra veckan och fördes till sjukhus, där de senare avled. Mannen ska tidigare ha behandlats för angina, och haft problem med bronikalastma. Kvinnan ska inte ha haft några andra kända medicinska besvär sedan tidigare.

De är de första dödsoffren på kryssningsfartyget, där 621 personer har testats positivt för viruset.

Under det senaste dygnet har 349 nya fall av det nya coronaviruset rapporterats i den hårt drabbade provinsen Hubei i Kina. Det är det lägsta antalet nya smittade sedan den 25 januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har kriterierna för hur viruset diagnostiserats återigen förändrats, och en typ av sjukdomsfall har helt tagits bort. Om och hur detta kan ha påverkat siffrorna är inte känt.

Fram till torsdag morgon har totalt 75 727 smittats av det nya coronaviruset, varav 74 578 i Fastlandskina, enligt bekräftade siffror.

Total 16 446 personer har återhämtat sig från smittan, 2 128 personer har dött.

 

19 februari: Passagerare får lämna virusdrabbat fartyg

Omkring 500 personer som har testats negativt för sars-cov-2 ska i dagarna få lämna sin två veckor långa isolering på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama. När fartyget isolerades i hamnen i Yokohama den 3 februari fanns över 3 700 personer ombord. Totalt 542 personer ombord på fartyget har smittats och förts till sjukhus.

TTELA rapporterar att Spectra Premium i Trollhättan, som tillverkar bränsletankar till Volvos el-hybridbilar, har begärt företagsrekonstruktion på grund av likviditetsproblem. Det nya coronaviruset har stängt Volvos fabriker i Kina, vilket har stoppat Spetra Premiums leveranser. Bolaget har 100 anställda.

Fram till och med onsdag morgon har totalt 75 199 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset sars-cov-2, varav 74 186 i Fastlandskina.

Totalt 2 012 personer har dött i sviterna av den nya smittan, 14 715 har återhämtat sig.

 

18 februari: Sjukhuschef i Wuhan dog av coronaviruset

Chefen för ett av staden Wuhans största sjukhus, Liu Zhiming, har dött i sviterna av sars-cov-2, uppger kinesisk statlig tv.

Mångmiljonstaden Wuhan ligger i Hubei-provinsen, som har drabbats hårdast av den nya smittan. Det var också i Wuhan som det första bekräftade fallet av sars-cov-2 rapporterades, den 31 december 2019. Totalt 1 789 i provinsen har dött på grund av det nya coronaviruset.

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset inför Ryssland ett inreseförbud för kinesiska medborgare från den 20 februari.

Den kinesiska smittskyddsmyndigheten CCDC har granskat 72 314 bekräftade och misstänkta fall av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset sars-cov-2 orsakar. Studien, som publicerats i tidskriften Chinese Journal of Epidemiology, visar att risken att dö som en följd av smittan ökar ju äldre man är. För personer som var 80 år eller äldre var risken att dö 14,8 procent.

Men majoriteten av samtliga granskade fall, 81 procent, klassades som milda. Totalt 14 procent drabbades av en allvarlig infektion, och för drygt 5 procent blev tillståndet kritiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger dödligheten nästan i nivå med en säsongsinfluensa.

Fram till och med tisdag morgon har totalt 73 335 smittats av det nya coronaviruset, varav 72 438 i Fastlandskina. Totalt 1 873 personer har dött, 12 887 har återhämtat sig från smittan.

Japan vill testa hiv-medicin för att behandla personer som har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt 520 personer i landet har smittats, en person har dött.

 

17 februari: Första fallet i Afrika och bilmässa skjuts upp

Utrikesdepartementet skärper reserekommendationerna till Kina och avråder nu från alla icke nödvändiga resor i hela landet, förutom Hong Kong och Macao. Skälet är att bland annat att det nya coronaviruset påverkar tillgängligheten till sjukvård. Departementet har sedan tidigare helt avrått från resor till den hårt virusdrabbade Hubei-provinsen.

Bilmässan i Beijing var planerad till slutet av april. Men det nya coronaviruset gör att arrangörerna skjuter på evenemanget.

Facebook skulle ha anordnat en marknadsföringskonferens i San Francisco den 9 mars för över 4 000 personer. Techjätten bestämmer sig dock för att ställa in denna på grund av ”de tilltagande hälsoriskerna med coronaviruset”.

På måndag morgon fanns 71 335 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav 70 552 i Fastlandskina.

De kinesiska fabriker som tillverkar Apples Iphone har öppnat igen, efter att ha varit stängda. Men det kommer att ta tid innan produktionstakten är densamma som innan stängningarna. Det kan därför uppstå en brist på mobiltelefonerna.

Alla Applebutiker i Kina hålls fortfarande stängda.

 

16 februari: Frivillig isolering över för första hemresta svenskar

I början av februari återvände elva personer till Sverige från Kina. De har under två veckor befunnit sig i frivillig isolering. På söndagen går karantäntiden ut.

Fyra personer som varit tillbaka i Sverige en vecka har en veckas karantäntid kvar.

Folkhälsomyndigheten har inte fått några oroande rapporter om dessa fall, enligt nyhetsbyrån TT.

 

15 februari: Första dödsfallet utanför Asien

En kinesisk turist har dött av coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir det första bekräftade dödsfallet som orsakats av smittan utanför Asien.

En person i Egypten utan symptom har testats positivt för det nya coronaviruset, meddelade Världshälsoorganisationen WHO 15 februari. Det är det första bekräftade fallet av smitta i Afrika.

Sveriges Radios Ekot rapporterar att det nya coronaviruset på sikt kan leda till materialbrist inom den svenska vården. Detta beror på att många medicintekniska produkter tillverkas i Kina. På grund av myndighetsbeslut kan kinesiska leverantörer inte leverera vissa typer av medicintekniska produkter.

 

14 februari: Totalt nästan 1 400 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor nu är godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

Antalet bekräftat smittade i Fastlandskina närmar sig nu 64 000 personer. Av dessa får över 55 700 vård.

Totalt har nu 1 384 personer dött i sviterna av viruset, enligt officiella siffror. Samtidigt berättar kinesiska hälsomyndigheter att 108 dödsfall har tagits bort från statistiken då de har räknats två gånger.

På fredagen meddelade Sas att alla flygningar till Peking och Shanghai är inställda till och med den 29 mars.

 

13 februari: ”Coronaviruset har minst lika stor överförbarhet som sars”

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

 

12 februari: Virus stoppar MWC

Mobile World Congress skulle hållas senare i februari. Men av oro för smittspridning meddelar arrangören att världens största telekommässa i år inte blir av.

 

11 februari: Viruset får ett namn

Det nya coronaviruset får efter viss förvirring till sist ett namn. International Committe on Taxonomy of Viruses bestämmer att det ska heta severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

 

3 februari: Tusentals i karantän på kryssningsfartyg

Över 3 700 personer befinner sig på kryssningsfartyget Diamond Princess när det försätts i karantän i japanska Yokohama. Tjugo personer har smittats.

 

2 februari: Frivillig karantän för elva svenskar

Elva svenskar anländer till Sverige, evakuerade från virusdrabbade Wuhan. En två veckors frivillig hemkarantän inleds.

 

31 januari: Första svenska fallet

En kvinna i 20-årsåldern som har besökt virusdrabbade Wuhan har själv tagit kontakt med vården för sina symptom. Hon isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och bekräftas bära på det nya coronaviruset.

 

30 januari: Internationellt hälsonödläge

Världshälsoorganisationen WHO klassar utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hälsonödläge. Flygbolaget Sas bestämmer sig för att ställa in alla flygningar till och från Kina.

 

26 januari: Avrådan från resor

Svenska utrikesdepartementet avråder från resor till områden i Kina som har drabbats av det nya coronaviruset. Över 2 000 uppges nu ha smittats.

 

25 januari: Utökat reseförbud

Drygt 56 miljoner människor i virusdrabbade Hubei-provinsen omfattas nu av reseförbud. Omkring 1 200 personer har smittats och över 40 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

 

24 januari: Första fallen i Europa

Två personer har testat positivt för det nya coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir de första bekräftade fallen i Europa.

 

23 januari: Wuhan i karantän

Mångmiljonstaden Wuhan försätts i karantän. Ytterligare två städer i samma provins, Hubei, isoleras.

 

11 januari: Första bekräftade dödsfallet

En 61-årig man dör i sviterna av det nya coronaviruset, meddelar Kinesiska myndigheter. Det är det första bekräftade dödsfallet som knyts till viruset.

 

7 januari: WHO identifierar coronavirus

Världshälsoorganisationen identifierar det nya viruset som ett coronavirus.

 

1 januari: Smitta kopplas till marknad

Flera av dem som har smittats av det nya, okända viruset, kan kopplas till en fiskmarknad som också säljer vilda djur i kinesiska Wuhan. Marknaden stängs därmed ned.

 

31 december 2019: WHO meddelas om okänt virus

Kina informerar Världshälsoorganisationen WHO att 41 personer i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei-provinsen har drabbats av ett okänt virus, som resulterat i lunginflammation. De första patienterna uppges ha insjuknat i början av månaden.

(Texten är uppdaterad)

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en virusgrupp, där åtminstone sju varianter kan smitta människor. Viruset kan orsaka förkylning och lunginflammation. Det nya coronaviruset ligger bakom den lungsjukdom som har brutit ut i Kina.

(Artikeln är tagen i informativt syfte)

Kurdaktuellt.se