Har jag smittats av coronaviruset? Den frågan ställer sig många svenskar just nu – och snart kan det finnas mätmetoder som ger ett snabbt svar. Forskare vid Uppsala universitet arbetar nu med att ta fram ett blodprovstest.
Åke Lundkvist hoppas kunna ta fram ett snabbtest för coronaviruset.
Den svenska sjukvården rustar nu inför en befarad tillströmning av patienter som smittats av det nya coronaviruset. Förberedelserna försvåras av att väldigt många vårdanställda för tillfället är sjukanmälda.

Det handlar ofta om läkare och sjuksköterskor som uppvisat förkylningssymtom, och som stannar hemma av försiktighetsskäl eftersom de inte vill riskera att smitta patienter och kollegor med covid-19.

Precis som andra länder saknar Sverige möjlighet att via enkla blodprover få svar på om personer smittats av coronaviruset eller inte.

I stället görs testerna i dag genom att vårdpersonal tar ett prov från ett område där viruset kan finnas, oftast genom att stoppa upp ett tops-liknande i nästan. Efter att det genetiska materialet i provet extraherats i ett laboratorium analyseras resultatet i ett så kallat PCR-test för att undersöka

Nackdelarna är bland annat att proverna tar åtminstone några timmar att genomföra, att de kräver ett laboratorium, och att metoden inte kan användas på personer som tillfrisknat från covid-19.

Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, säger att det relativt snart kan finnas coronaprovtagning som görs via blodprov.

Han är en av forskarna i världen som nu arbetar med frågan. Häromåret var Åke Lundkvist med och tog fram ett nytt enkelt test mot fästingsmittan TBE, och förhoppningen är att lärdomarna från projektet ska leda fram till ett snabbtest även för det nya coronaviruset.

Precis som vid TBE-testet är planen att analysera antikropparna hos personer som misstänks ha smittats. Provet skulle kunna användas både på personer som nyligen insjuknat i covid-19, och på personer som redan tillfrisknat efter att ha smittats.

– Vi behöver bra mätmetoder omgående. I stället för att folk i den egna personalen ska sitta hemma i två veckor i karantän för att de är lite förkylda, så skulle vi kunna testa dem på några timmar för att se om personen har coronaviruset, säger Åke Lundkvist.

Han säger att det är oklart när snabbtesterna kan nå vården, bland annat eftersom det kommer att krävas etiska tillstånd. Men redan inom två veckor hoppas han att själva testmetoden kommer att vara färdig.

Åke Lundkvist hoppas kunna ta fram ett snabbtest för coronaviruset.
Åke Lundkvist hoppas kunna ta fram ett snabbtest för coronaviruset. Foto: Mikael Wallerstedt

Han säger att provtagningen i dag är resurskrävande, bland annat eftersom vårdpersonal sanerar mellan provtagningarna.

– Men om vi kan göra det här med blodprov i stället, särskilt på människor som är friska, då är det inga problem med att ta prover på rad.

Om vården fick tillgång till snabbare mätmetoder skulle ett stort antal svenskar kunna provtas för coronaviruset. Då skulle myndigheterna få en bättre uppfattning om hur stor smittspridningen är i landet.

Enligt Folkhälsomyndigheten pågår så kallad samhällssmitta i Sverige, men omfattningen är oklar. Enligt myndighetens senaste statistik, som presenterades på lördagen, har 1 746 personer i Sverige testat positivt för covid-19. 20 personer har avlidit.

Mörkertalen över antalet smittade kan vara stora på grund av begränsningarna i dagens provtagningsmetoder, och eftersom vissa smittade inte blir sjuka av viruset.

– Testerna som vi tagit fram för TBE används redan. Egentligen är det bara att byta ut komponenterna och se till att det fungerar lika bra för corona, säger Åke Lundkvist.

Det nya coronaviruset sars-cov-2 är inte det första coronaviruset som sprids bland människor. Fyra andra coronavirus cirkulerar sedan tidigare över världen, och leder till förkylningsliknande symtom.

– Det gäller att få fram ett test som är så specifikt att det inte detekterar antikroppar mot de vanliga trista coronavirusen, släktingarna. Men jag tror att vi redan har de reagenser som behövs för att göra det, säger Åke Lundkvist.

Antikroppstester kan troligen fylla en viktig funktion i framtiden när de kan användas för att analysera i vilken grad smittade personer blir immuna.

Sådana lärdomar har redan kunnat dras från Åke Lundkvists TBE-tester. Det beror på att mätmetoden kan skilja ut de antikroppar som skapats genom vaccineringen mot de antikroppar som skapats i kroppen mot själva TBE-viruset.

På så sätt har man nu konstaterat att fler än vad som tidigare varit känt har smittats av TBE i Sverige trots att de vaccinerats.

Artikeln är hämtad (i informativt syfte)

Kurdaktuellt.se