Aktuell och bekräftad information om coronaviruset

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.
 
 
 

Sök i första hand information på nätet 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser och här på Krisinformation.se.

Information via telefon

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. 

 • Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Se listan över symtom lägre ned på sidan. 
 • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk. Undvik även att besöka äldre släktingar. 
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Fler hygienråd hittar du här.

Vanliga symtom på covid-19

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär 
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat. 

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. 

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
 • Promenera gärna utomhus. 
 • Be om hjälp med att handla mat.

Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats.

Riskgrupper

En genomgång av tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar. Läs mer här.

Gravida

I dagsläget finns det endast begränsad information om covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är gravid vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. 

Behöver jag ta prov för covid-19?

Nästan alla som får covid-19 får lindriga symtom och blir friska utan att behöva sjukvård. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla med symtom som hosta, halsont, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av personer som har insjuknat akut i feber eller luftvägssymtom och som behöver vårdas på sjukhus. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som fått feber eller luftvägssymtom som skulle kunna bero på covid-19.

Region Stockholm har tagit fram en webbaserad självskattning som du kan göra för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården när du har symtom.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Arbetet med att stoppa smittspridningen drivs av många olika myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Här är exempel på åtgärder som regeringen föreslagit eller beslutat:

 • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, enligt ett regeringsbeslut den11 mars. Läs mer om vilka typer av sammankomster det handlar om på Polisens webbplats. Att man valt 500 personer beror på att just större evenemang kan locka till sig människor från olika delar av landet. Kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande är viktigt att friska kan fortsätta jobba och gå i skolan.  
 • regeringens extra ändringsbudget togs beslut om att slopa karensdagen.
 • Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det skulle innebära att den som är sjuk kan stanna hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar utan att förlora rätten till sjuklön. Länk till regeringens pressträff.
 • Regeringen har fattat beslut som ska underlätta för skolor som tvingas hålla stängt för att förhindra smittspridning. Det kan exempelvis handla om undantag från bestämmelser om utbildningens utformning och omfattning. Om en skola måste hållas stängd finns till exempel utökade möjligheter att erbjuda fjärr- och distansundervisning. Länk till pressmeddelande från utbildningsdepartementet

Om du känner dig orolig

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över.

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar. 

Du kan också kontakta jourhavande präst via Svenska kyrkans chatt eller genom att skicka ett digitalt brev.