Äldre personer har hela tiden ansetts vara den stora riskgruppen för coronaviruset. Det är de som riskerar att drabbas hårdast och bli allra sjukast av covid-19, har bland annat Folkälsomyndigheten slagit fast.

– Vi måste minska takten i spridningen och skydda de grupper som blir mest sjuka, äldre som är 80–85 år gamla, sa Anders Tegnell, statsepidemiolog, vid en presskonferens tidigare.

– Vi måste skydda de äldre. Det har visat sig över hela världen att de är värst drabbade. Just åldern är den allra viktigaste indikatorn på hur sjuk man blir, fortsatte han.

Många yngre intensivvårdas för corona i Sverige

Men nu kommer SVT med nya siffror, som de hämtat från intensivvårdsregistret. Där ser man av att många av de som intensivvårdas i Sverige till följd av coronaviruset är betydligt yngre än man tidigare trott.

Bland annat är hälften av alla coronasmittade som hittills fått intensivvård i Sverige under 65.

Liknande uppgifter har kommit från andra länder. Till exempel har 47 procent av de som intensivvårdats i USA varit under 65 år – och i Nederländerna har hälften varit under 50 år.

Så här ser åldersfördelningen ut bland de personer som intensivvårdats i Sverige, enligt SVT.

  • 9 patienter mellan 20 och 49 år
  • 20 patienter mellan 50 och 65 år
  • 20 mellan 66 och 79 år
  • 6 personer på 80 år eller mer

Det är alltså fler personer mellan 20 och 49 än personer över 80 som varit i behov av den här typen av vård.

Är det många unga som blir sjuka av corona?

Trots siffrorna ovan menar statsepidemiolog Anders Tegnell att det inte går att dra några slutsatser från detta.

– På sikt kommer det definitivt inte vara hälften av intensivvårdspatienterna som är under 65 säger han, enligt SVT.

Anestesiläkare Johnny Hillgren, ordförande för intensivvårdsregistret, menar också att det är för tidigt för att dra några slutsatser.

– Vi ser att både medelåldern och medianåldern är 62 år. Så vi har lite yngre patienter än det man sett till exempel i Italien, säger han.

 

Artikeln är hämtad (i informativt syfte)

Kurdaktuellt.se