23 personer intensivvårdas i Stockholm – stort behov av vårdplatser nästa vecka

 Under dagen har ytterligare 55 personer konstaterats vara smittade med det nya coronaviruset, enligt den senaste rapporten från Region Stockholm. Dock har inga nya dödsfall konstaterats. 23 personer fick under lördagen intensivvård, en person från ett annat län vårdades i en ECMO, en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. Utöver de som får intensivvård vårdas 158 personer på sjukhus.

Regionen skriver också att man räknar med att behovet av intensivvård kommer att bli stort under veckan som kommer. På grund av brist på skyddsmaterial har regionen också beslutat att ambulanspersonal kan använda försvarets Skyddsmask 90 när de arbetar med med smittade eller misstänkt smittade patienter.

Artikeln är hämtad (i informativt syfte)

Kurdaktuellt.se