Roj-TV:s sändningar som stoppades av Eutelsat börjar istället sända från sin nya satellit Intelsat. Roj-TV ska fortsätta sända från Intelsat 10-22 satelliten med en grad från väst.

Roj-TV:s sändningar som stoppades av Eutelsat efter turkiska påtryckningar, nådde sina tittare sedan i måndags via internet istället. Efter TV-kanalens ansträngningar kom man överens med Intelsat 10-22 som täcker Mellanöstern, Turkiet och Balkan. Kanalen sänder alltså just nu.

Härnedan följer Roj-TV:s frekvensen

11092H

Symbol rate 15551

Men eftersom Intelsat inte når mellan och väst Europa pågår ansträngningarna än för att nå tittarna i dessa länder också.

Å andra sidan kommer förhandlingen mot Eutelsat på begäran av Roj-TV äga rum den 2 februari i Paris. I händelse av ett positivt beslut kommer Roj-TV:s sändningar gå via Eutelsat såväl som Intelsat.

Kurdaktuellt.se