I ett uttalande meddelade den fransk baserade Eutelsat att de har beslutat om att stoppa Roj-TV:s sändningar från deras satellit.

Bryssel/Paris: Medan Eutelsat tog beslutet om att stoppa Roj TV:s sändningar via deras satellit begärde de också av andra distributörer att göra det samma. Eutelsat, med detta beslut trampar ner yttrandefriheten och motiverar det med att; ” för att inte hamna i ett samarbete med terrorism!”

Att domstolen i Danmark hade dömt Roj TV för samröre med PKK den 10 januari i år togs som en anledning till utslaget. Roj-TV hade tagit beslutet att överklaga. Men innan domen hade vunnit laga kraft tryckte turkiska staten på varför ett sådant beslut måste ha tagits.

Under tiden har utrikesministeriet försökt att stoppa Roj-TV:s sändningar i provinserna och dess regioner.

Eutelsat centrum är Frankrikes huvudstad Paris. Frankrike visade tydligt att de är i fullt samarbete och visar sin solidaritet med AKP och Turkiet som har förvandlat norra Kurdistan till världens största fängelse. I oktober besökte Frankrikes inrikesminister Turkiet där han tecknade ett samarbetsavtal mot PKK.

Kurdaktuellt.se