Iraks politiska partier måste agera eller ”ge upp!” Konflikten växer mellan Iraks sunni-och shiamuslimska partier som kurder återigen medlar i.

Ordförande i Kurdistans regionala regering (KRG), Massoud Barzani, har stött Iraks president Jalal Talabanis initiativ till att hålla en allomfattande nationell konferens i sökandet efter en lösning på Iraks nuvarande politiska kris.

Stabschefen i den kurdiska regionens ordförandeskap Fuad Hussein offentliggjorde Barzanis hållning för allmänheten på torsdag via ett officiellt uttalande. Hans kommentarer kom som ett svar till medias felaktiga tolkning av Barzanis förutsättningar för att delta i sammanträdet. Två dagar tidigare hade Hussein meddelat att om konferensen med de irakiska ledarna hålls i Bagdad, skulle president Barzani inte delta själv utan skicka sin representant i stället. Media översatt detta som att president Barzani inte skulle delta i mötet i Bagdad.

”Vi måste göra vårt yttersta för att lösa Iraks problem och bör inte vara pessimistiska om den nuvarande situationen”, sade Fuad Hussein till journalisterna på tisdagen. ”Varje part måste komma överens om platsen först”, sade han och uttryckte möjligheten att hålla mötet i Kurdistan vid en eventuell oenighet i Bagdad.

Kurdiska lagstiftare och riksdagsledamoten i Bagdad, Mahmoud Osman, förklarade att president Barzanis tvekan om att åka till Bagdad beror på att han har förlorat förtroendet för premiärminister Nuri al-Malikis regering. Al-Maliki har inte uppfyllt löftena han tidigare gett med krav från Kurdistan regionen, sade Osman. Han tillade att kurderna ber om genomförandet av Hewler avtalet mer än att hålla andra nya möten.

I Hewler avtalet, som initierades av Barzani, slutade andra politiska kriser efter den senaste allmänna valen 2010. Det avtal som ingåtts huvudsakligen med konsensus för att upprätta en regering ledd av al-Maliki och ett högt råd för politiska strategier för att ledas av Iyad Allawi, som inte förverkligats.

Irak genomgår återigen politiska kriser som gradvis förvärras efter tillkännagivandet av tillbakadragandet av de amerikanska styrkorna från landet. Kriserna nådde sin höjdpunkt som en följd av anklagelser om uppror och operationer riktade mot den sunnitiska ledaren och Tariq al-Hashimi, som nu är i Silemani (Sulaimaniya) efter arresteringsordern mot honom som utfärdats av Bagdad. Samtidigt har den shiitiska premiärministern Nuri al-Maliki upprepade gånger uppmanat Kurdistans regionala myndigheter att lämna Al-Hashimi över till den centrala domstolen i Bagdad, och kräver att parlamentet lyfter immuniteten för hans ställföreträdare, Salih al-Mutlaq.

Både Al-Hashimi och Al-Mutlaq är framträdande ledare i Iraqiya listan och leds av Iyad Allawi. Al-Maliki och Allawi, ledare för det shiitiska och det sunnimuslimska blocket har varit i kontinuerligt gräl sedan bildandet av den nuvarande regeringen.

President Talabani har uppmanat irakiska politiska partier att träffas i den nationella konferensen, som han redan har börjat förbereda genom diskussioner med de olika ledarna.

Under ett möte för de tre ordförandena, president Talabani, premiärminister al-Maliki och parlamentets talman Usama al-Nujaifi på onsdagen enades de tre att hålla ett nytt möte i närvaro av andra medlemmar från de tre ordförandeskapen. Dessa möten skulle enligt uppgift bana väg för att hålla den nationella konferensen. Talabani – initiativtagare för denna konferens – har ännu inte fastställt platsen för mötet, men ledarna har erbjudit sina egna förslag. Kurdiska ledare är villiga att placera den i någon utav Kurdistan regionens städer, medan shiitiska ledare föredrar huvudstaden Bagdad. Samtidigt har sunni Iraqiya tjänstemän och framförallt dess ledare, Allawi, föreslog Silemani, en ovälkommen val att vissa parter.

Allawi antyder att de känner sig otrygga i Bagdad under närvaron av irakiska säkerhetsstyrkor som leddes av hans motståndare, premiärminister al-Maliki. Yassin Majeed, en ledare i al-Malikis koalition besvarade uttalandet genom att säga ”Allawi kände sig trygg när amerikanska stridsvagnar var närvarande i Irak.”

Samtidigt har Iraqiya Al-Mutlaq återigen gjort tuffa uttalanden mot al-Maliki på onsdagen och uppmanat honom att avgå från sin post. Den sunnitiska ledaren sa att han har bevis som bekräftar att Iran – med början av politiska kriser – arbetar för att hålla al-Maliki i hans ställning, och frågar ”Kommer den irakiska politiska partierna agera därefter” Eller kommer de att kapitulera för en extern agenda? ”

Relationerna mellan premiärminister al-Maliki och hans ställföreträdare Salih al-Mutlaq har förvärrats nyligen över ett liknande uttalande.

Den 21 december frågade al-Maliki parlamentet att upphäva immunitet för al-Mutlaq på grund av Al-Maliki ska ha varit som en ”diktator” i ett av hans uttalanden. Två dagar senare, sade al-Mutlaq är Iraqiya att Al-Maliki inte har befogenhet att avsätta vice premiärministern.

Samlingspartiet, som innebär shiitiska partierna, inklusive al-Maliki, har erbjudit Iraqiya tre val i denna fråga; antingen att erbjuda sin avgång, en ursäkt till statsministern, eller ersätts av någon annan från Iraqiya listan.

Kurdaktuellt.se