Kommissionen för rasism och intolerans i Europa (ECRI) kritiserar Armenien för beslagtagande och försäljning av mark från kurder. ECRI begär att orättvisan mot kurder bör upphöras och en lösning av frågan förhandlas fram.

Armenien privatiserar mark i linje med beslutet från förra året varför Yezidkurdernas gräsmarker och betesmarker blir föremål för försäljning genom auktion. Och när de som köpte upp marken krävde att kurder ska ge sig av uppstod det konfrontationer. Enligt erhållna uppgifter blev 25 kurdiska familjer av med sina hem.

EU- rapport: Yezidkurder diskrimineras

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) presenterade två rapporter varav en i september 2003 och en den andra i februari 201. ECRI, efter rapporten som sammanställdes i Armenien, kritiserade polis och säkerhetsstyrkor för deras kurdiska politik och ansåg att lokala makthavare genom privatisering, diskriminerar och i slutändan förlorade Yezidkurder sin mark.

Armenien undertecknade, efter ECRI-rapporten som publicerades 2001, europeiska konventionen om mänskliga rättigheters 12:e paragraf och sedan gjorde ändringar om diskriminering och antirasism i konstitutionen och i förordningarna. Efter ändringarna inrättades Kontoret för Religiösa och Nationella minoriteter. Men trots dessa steg blev det ingen förändring i praktiken, särskilt inom diskriminerig, dvs., religion och frågor som rör rasdiskriminering kom inte till någon lösning.

President medhjälparen i frågor kring minoriteter, Razmin Davoyan, försvarade försäljningen av marker: ”Dessa marker historiskt sätt tillhör inte Yezidkurder, det är därför de saluförs. Det är bara mark som tillhör de inte har ansökt eller ansökt felaktig som marknadsförs.

Kurder: Marken salufördes utan vår vetskap

Huvudmannen i byn Zavonik Avestiyan uppger att marken såldes på auktion utan att de visste om det. Avestiyan sade: ” Det kan ha publicerats i den officiella tidningen men folk på landet läser inga tidningar.” En annan bybo, Mecit Amoyan. ”Eftersom min mark såldes blev jag tyvärr tvungen att sälja mina 90 får också och jag vet inte vad jag ska ta mig till.”

Å andra sidan uppmanar släktingar till affärskvinnans, Yuda Oganisation, Yezidkurder. ”Armenien tillhör armenierna, lämna detta land, du har din jord på andra sidan av Ararat, gå dit ”, och ska ha utövat påtryckningar.

Kurdaktuellt.se