İkbal Muhammedil som är ordföranden för ”Fraktionen för kurdiska parlamentariker” inom det iranska parlamentet anklagade, p g a massakern i kurdiska Roboski, Ankara för mord på sitt eget folk.

Till den halvofficiella iranska nyhetstidningen uppgav Mehr att: ”Endast för syns skull försvarar Turkiet minoriteter på den internationella arenan men på hemma plan attackerar och slaktar de sitt eget folk.”

İkbail Muhammedil som krävde att en internationell organisation bör undersöka händelsen medgav också att, ”Kurdiska parlamentariker inom det iranska parlamentet skall skicka ett brev till Ankara och begära att en utredning tillsätts för att ansvariga ska ställas inför rätta.”

Den iranska parlamentarikern som rubricerade händelsen som ”mord” och ”omänsklig” sände sina kondoleanser till de drabbade familjerna.

Kurdaktuellt.se