40 personer dödades av turkiskt stridsflyg vid flera anfall mot byn Roboski i Sirnex provinsen i norra Kurdistan (östra Turkiet) natten till torsdagen. Bland de döda finns flera barn och ungdomar. 24 av dem från en och samma familj, många saknas också.

Masslakten inträffade dagen efter Turkiets nationella säkerhetsråd (MGK) hade samlats till ett möte. Turkisk militär bekräftade på torsdagen att man beordrat bombningarna efter att obemannade flygplan, drönare, identifierat en grupp människor. Vad det var för grupp, vilket syfte den hade eller vart den var på väg undersöktes aldrig. Även om militären urskuldar sig genom att påstå att de inte visste vilka de var är det uppenbart att en massaker med berått mod begicks av en stat mot en försvarslös befolkning och detta beslut måste ha tagits under mötet dagen innan kan inte förbises.

I brist på kritik, fördömanden och sanktioner från omvärlden har detta tillvägagångssätt blivit allt mer regel än undantag i dagens Turkiet när det gäller förhållningssättet mot kurder i Kurdistan. Så länge omvärlden är lika tyst och handlingsförlamad kommer massmorden fortgå mitt framför våra ögon. Vi kan välja att försöka stoppa det med de medel som finns eller så kan vi fortsätta blunda och bli en del av dessa avskyvärda brott.

Vi på Kurdistan National Kongress (KNK) uppmanar våra svenska vänner, det internationella samfundet, demokratiska-och människorätts organisatoner att fördöma det inträffade och skrida till handling. Dessutom uppmanar vi EU, USA och Ryssland att lägga fram en resolution i FN:s säkerhetsråd för att tillämpa ett eventuellt vapenembargo och frysning av turkiska tillgångar i dessa länder för att komma till rätta med dilemmat.

Kurdaktuellt.se